Miten haen täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea?

Hae ensisijaisesti ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Voit kuitenkin tehdä hakemuksen sosiaatoimelle täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotukea ennen Kelan päätöstä. Sosiaalitoimi ottaa hakemuksesi käsittelyyn pääsääntöisesti vasta Kelan ratkaistua perustoimeentulotuen hakemuksen. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea kirjallisena (paperinen lomake tai vapaamuotoinen hakemus) tai sähköisesti.

Sähköisen hakemuksen tekeminen (tarvitset verkkopankkitunnukset)

Tulostettava toimeentulotukihakemus

Sähköisen toimeentulotukihakemuksen liitteiden hyväksytyt tiedostomuodot ovat:
bmp, doc, docx, gif, html, jpeg, jpg, ods, odt, pdf, png, rtf, tiff, txt, xls ja xlsx
Liitteen maksimikoko 2 Mt. Jos liitteiden lisääminen hakemukseen ei onnistu, voit lähettää liitteet sosiaalikeskuksen sähköpostiin: tyoikaisten.sosiaalityo@essote.fi

Olen jättänyt täydentävän toimeentulotuen hakemuksen, kuinka saan selville, onko hakemukseni jo käsitelty?

Voit olla yhteydessä Essoten työikäisten sosiaalityön neuvontaan joko puhelimitse tai Chat:n kautta.
Neuvonta palvelee Chatissa http://www.essote.fi/ ja puhelimitse ma – pe klo 9–15 p. 040 359 7770.

Opiskelen, mitä tukea voin saada?

 • Hae Kelalta opintoetuudet, joihin sisältyy opintoraha sekä lainan takaus.
 • Tarkista Kelan sivuilta, oletko oikeutettu saamaan oppimateriaalilisää.
 • Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, voidaan lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville myöntää tukea kirjoihin ja muihin välttämättömiin opiskelutarvikkeisiin 300 €/lukuvuosi. Lisäksi voidaan myöntää enintään 300€/tutkinto muihin välttämättömiin, kertahankintana hintaviin opiskelutarvikkeisiin kuten ammattivälinepakettiin tai tietokoneen hankintaan. Hakemuksen yhteydessä tulee esittää oppilaitoksen selvitys välttämättömistä oppikirjoista ja opiskelutarvikkeista.
 • Sosiaalitoimi voi tarvittaessa myöntää täydentävää toimeentulotukea ylioppilastutkintomaksuihin sekä niihin liittyviin kansliamaksuihin.

Olen muuttamassa

 • Hae Kelalta perustoimeentulotukea muuttokustannuksiin ja vuokravakuuteen. Mikäli Kela ei myönnä tukea voit pyytää Kelaa siirtämään hakemuksesi sosiaalitoimeen
 • Hae Kelalta asumistukea
 • Mikäli olet muuttamassa ensimmäiseen omaan asuntoosi tai saat asunnon pitkän asunnottomuuden jälkeen, voit hakea täydentävää toimeentulotukea huonekaluihin ja muihin välttämättömiin kodintarvikkeisiin

Minulla on vuokravelkaa

 • Selvitä Kelasta, onko sinulle myönnetty kaikki asumisen tuet sekä perustoimeentulotuki, joihin voisit olla oikeutettu
 • Selvitä vuokranantajasi kanssa mahdollisuus tehdä velasta takaisinmaksusuunnitelma
 • Kartoita lähiverkostosi avun saamiseksi
 • Ota yhteys Essoten työikäisten sosiaalityön neuvontaan tai omaan sosiaalityöntekijääsi/-ohjaajaasi

Olen jäämässä asunnottomaksi, mitä teen?

 • Selvitä vuokranantajasi kanssa onko asunnon menetys vielä peruutettavissa. Sovi vuokranantajan kanssa maksusuunnitelma maksamattomista vuokrista.
 • Hae aktiivisesti kohtuuhintaista uutta asuntoa ilman aluerajauksia niin julkisilta kuin yksityisiltä vuokranantajilta.
 • Selvitä missä voit majoittua, kunnes saat uuden asunnon. Kartoita läpi verkostosi, sukulaiset ja ystävät. Jos tarvitset tavaroillesi varastoa eikä sinulla ole varaa maksaa sitä omista rahoistasi, ota hyvissä ajoin yhteyttä Kelaan. Varastointikulut sisältyvät perustoimeentulotukeen. Kela voi huomioida varastointipalvelua yleensä enintään kolme kuukautta ja Kela edellyttää sosiaalityön suunnitelmaa asumisen järjestämiseksi.
 • Tarvittaessa voit olla myös yhteydessä Essoten työikäisten sosiaalityön neuvontaan tai omaan sosiaaliohjaajan/-työntekijään.

Läheiseni on menehtynyt

 • Kriisin yllättäessä keskusteluapua saat sosiaali- ja kriisipäivystyksestä vuorokauden ympäri numerosta 044 794 2394.
 • Ota yhteys hautaustoimistoon, sieltä saat neuvoa hautausasioiden hoitamiseen.
 • Tarvittaessa voit hakea apua perukirjan laatimiseen oikeusaputoimistosta.
 • Taloudellista tukea voidaan myöntää varattomalle kuolinpesälle välttämättömiin hautauskustannuksiin kokonaan tai osittain. Tällöin tulee täyttää täydentävä toimeentulotukihakemus hautauskuluihin vainajan nimellä

Jos kuolinpesällä on varoja, ne on ensisijaisesti käytettävä hautauskustannusten maksamiseen. Lesken/rekisteröidyssä parisuhteessa puolison tulot ja varat huomioidaan. Kuolinpäivänä maksamattomiin ja tuleviin laskuihin ei myönnetä toimeentulotukea, ne tulee merkitä perukirjaan veloiksi, jotka lähetetään velkojille tiedoksi.

Hautauskuluihin myönnetään toimeentulotukea pääsääntöisesti vasta perunkirjoituksen jälkeen, koska perukirjasta selviää pesän taloudellinen tilanne. Välttämättöminä ja kohtuullisina hautauskuluina hyväksytään arkku, arkun kansikoriste, vainajan vaatetus ja arkkuun laitto, Mikkelissä enintään 500 €. Kuljetuksen osalta huomioidaan välttämättömät ja kohtuulliset kuljetuskustannukset (esim. sairaalalta/terveyskeskukselta siunauskappeliin). Lisäksi hyväksytään seurakunnan perimät normaalit hautapaikka- ja hautausmaksut. Tuhkaushautauksessa hyväksytään edellä mainittujen lisäksi kuljetus lähimpään krematorioon ja krematoriomaksu.

Asiakasmaksujen huojentaminen

 • Tarvittaessa voit hakea perimättä jättämistä tai maksujen huojentamista sosiaalitoimelta perustellulla syyllä
 • Viranomainen voi päättää huojentamisesta, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentulon edellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä
 • Huojennusta on haettava sen kuukauden aikana, jolloin lasku alkuperäisesti erääntyy tai viimeistään sitä seuraavan kuukauden aikana
 • Hakemuksessa otetaan huomioon hakijan ja samaan talouteen kuuluvien henkilöiden tuloja, varallisuutta ja menoja

Ohje Terveydenhuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen huojentamisesta

Hakemus Terveydenhuollon tasasuuruisten maksujen huojentamisesta