Ensimmäisenä koko maailmassa ottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) käyttöön sähköisen aikuisten toisen puolesta asioinnin sote-asioissa.

Toisen puolesta asiointi edellyttää sähköisen terveydenhuollon asioinnin valtuutuksen tekemistä Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-portaalissa.

Valtuutus astuu voimaan heti. Sen jälkeen toinen henkilö voi asioida valtuutuksen antajan puolesta Essoten sähköisissä palveluissa. Ensimmäisessä vaiheessa palveluihin kuuluu ajanvaraus, mutta palvelu laajenee vähitellen myös muihin Essoten palveluihin ja muun muassa Omakantaan.

– Valtuutuksen antajalla täytyy siis vielä tässä vaiheessa olla jonkin verran digitaalisia taitoja. Sähköisen valtuuttamisen myötä sähköisen asioinnin edut, kuten ajasta ja paikasta riippumaton asiointi saadaan erityisesti ikääntyvien läheistensä asioita hoitavien ja omaishoitajien arkea helpottamaan, kun terveydenhuollon aikoja voi varata netistä toisen puolesta, kertoo projektipäällikkö Anna-Elina Ukkonen puolesta asiointia edistäneestä Essoten PUOLA-hankkeesta.

Väestörekisterikeskus vastaa Suomi.fi-verkkopalvelusta ja sen osana toimivasta Valtuudet-palvelusta.

– Suomi on tässä asiassa edelläkävijä. Tiedossamme ei ole, että muualla maailmassa aikuinen voisi sähköisesti valtuuttaa toista henkilöä asioimaan puolestaan sote-asioissa, kertoo Väestörekisterikeskuksen hankepäällikkö Matti Hiltunen.

Alle 10-vuotiaan lapsen puolesta on aiemmin voinut muun muassa varata terveydenhuollon aikoja sähköisten palvelujen kautta useiden terveydenhuollon organisaatioiden alueella. PUOLA-hankkeessa on myös luotu kertakirjautumisratkaisu Essoten sähköisestä asiointipalvelusta Omakantaan: kun henkilö kirjautuu Essoten sähköisiin palveluihin, hän pääsee samalla kirjautumisella myös Omakantaan.

– Aikuisten puolesta asiointi on täysin uusi uria aukovaa. Jatkossa tämä tulee helpottamaan suuresti muun muassa edunvalvojien ja ikääntyneiden vanhempiensa asioita hoitavien työtä, sanoo projektipäällikkö Jari Suhonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Toistaiseksi palveluja saa ainoastaan Essoten seitsemän varsinaisen kunnan alueella. Kuntayhtymään kuuluvat myös Pieksämäki ja Joroinen erikoissairaanhoidon osalta, mutta puolesta asiointi ei koske niitä ainakaan alkuvaiheessa.

Toisen aikuisen puolesta asiointi on laajentumassa noin miljoonan suomalaisen mahdollisuudeksi, sillä Essoten sähköisten palvelujen taustalla on Hyvis-portaali. Sama portaali on käytössä myös Itä-Savossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Seuraavaksi aikuisten puolesta otetaan käyttöön Oulussa, Raahessa ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus virtu.fi-palvelussa.

PUOLA-hankkeessa kehitetään sähköistä puolesta-asiointia ja otetaan käyttöön kansallisiin määrityksiin perustuvia rekisteri-ja valtakirjapohjaisen puolesta-asioinnin ratkaisuja. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Hyvis-ICT Oy, THL, Väestörekisterikeskus, Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma, Kelan Kanta-palvelut, Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry. sekä Essoten alueen kunnat.

Lue myös Väestörekisterikeskuksen tiedote täältä

Katso video valtuuksien myöntämisestä Suomi.fi-portaalissa

Katso video toisten aikuisten puolesta asioinnista

Lisätietoja

Anna-Elina Ukkonen
Projektipäällikkö
PUOLA-hanke, Essote
anna-elina.ukkonen [at] essote.fi
040 359 7073

Matti Hiltunen
Hankepäällikkö
Väestörekisterikeskus
matti.hiltunen [at] vrk.fi
029 553 5013

Jari Suhonen
Projektipäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
jari.suhonen [at] thl.fi
029 524 7416