TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTINEN ARVIOINTi

Lääketieteellisten tutkimusten arviointi on 1.10.2010 siirretty Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettiselle toimikunnalle.

Ohessa on linkki Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Tiedepalvelukeskuksen www-sivuille, josta löytyy Tutkimuseettisen toimikunnan kokousajat, ohjeet tutkijoille, lomakkeet sekä yhteystiedot:

Linkki: https://www.psshp.fi/tutkimus

 

Tutkimusluvat

Sosiaalityön asiakkaisiin ja sosiaalityöntekijöihin/sosionomeihin kohdistuvat tutkimusluvat käsittelee ja päättää kehittämisyksikön johtava sosiaalityöntekijä.

Potilaisiin, potilasasiakirjoihin, lääkäreihin tai terveydenhuollon useisiin ammattiryhmiin kohdistuvat tutkimusluvat käsittelee ja päättää johtajaylilääkäri.

Hoitotyöhön ja hoitotyön henkilöstöön kohdistuvat tutkimusluvat käsittelee ja päättää kehittämisjohtaja.

Muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaisiin, potilaisiin, potilasasiakirjoihin tai henkilöstöön kuuluvien tutkimuslupien hyväksymisestä päättävät hallinnon johtajat tai vastuualuejohtajat kukin vastuualueensa osalta.

Tutkimuslupa-/opinnäytetyöhakemuksessa tutkija/tutkijat sitoutuvat noudattamaan hyvää tutkimuskäytäntöä, Essoten yleisiä sääntöjä sekä vaitiolovelvollisuutta.

Liite         Tutkimuslupahakemus


Tutkimustoiminnan yhteyshenkilöt

Johtava sosiaalityöntekijä Antti Mäkelä
puh. 040 359 6734
sähköposti: antti.makela(at)essote.fi

Johtajaylilääkäri Jarmo J Koski
puh. 044 351 2541
sähköposti: jarmo.koski(at)essote.fi

Kehittämisjohtaja Pirjo Syväoja
puh. 040 359 6749
sähköposti: pirjo.syvaoja(at)essote.fi

Johdon sihteeri Pirkko Tikkanen
puh. 044 351 2504
sähköposti: pirkko.tikkanen(at)essote.fi

 

Liitteet