TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTINEN ARVIOINTi

Lääketieteellisten tutkimusten arviointi on 1.10.2010 siirretty Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettiselle toimikunnalle.

Ohessa on linkki Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Tiedepalvelukeskuksen www-sivuille, josta löytyy Tutkimuseettisen toimikunnan kokousajat, ohjeet tutkijoille, lomakkeet sekä yhteystiedot:

Linkki: https://www.psshp.fi/tutkimus

 

Tutkimus- JA TIETOluvat

Sosiaalityön asiakkaisiin ja sosiaalityöntekijöihin/sosionomeihin kohdistuvat tutkimus- ja tietoluvat käsittelee ja päättää palvelupäällikkö/ johtava sosiaalihuollon viranhaltija.

Potilaisiin, potilasasiakirjoihin, lääkäreihin tai terveydenhuollon useisiin ammattiryhmiin kohdistuvat tutkimus – ja tietoluvat käsittelee ja päättää johtajaylilääkäri.

Hoitotyöhön ja hoitotyön henkilöstöön kohdistuvat tutkimusluvat käsittelee ja päättää kehittämisjohtaja.

Muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaisiin, potilaisiin, potilasasiakirjoihin tai henkilöstöön kuuluvien tutkimuslupien hyväksymisestä päättävät hallinnon johtajat tai vastuualuejohtajat kukin vastuualueensa osalta.

Tutkimus-/opinnäytetyö- ja tietolupahakemuksessa tutkija/tutkijat sitoutuvat noudattamaan hyvää tutkimuskäytäntöä, Essoten yleisiä sääntöjä sekä vaitiolovelvollisuutta.

Tutkimuslupahakemus    
Tietolupahakemus


Tutkimustoiminnan yhteyshenkilöt

Palvelupäällikkö/johtava sosiaalihuollon viranhaltija Pirjo Kirvesmies
puh. 040 522 5359
sähköposti: pirjo.kirvesmies(at)essote.fi

Johtajaylilääkäri Jarmo J Koski
puh. 044 351 2541
sähköposti: jarmo.koski(at)essote.fi

Kehittämisjohtaja Pirjo Syväoja
puh. 040 359 6749
sähköposti: pirjo.syvaoja(at)essote.fi

Johdon sihteeri Tanja Koistinen
puh. 040 656 7426
sähköposti: tanja.koistinen(at)essote.fi

 

Liitteet