Monitoimijapäivystys

Mikkelin keskussairaalassa toimii palkittu monitoimijapäivystys. Monitoimijapäivystyksessä toimii somaattisen päivystyksen lisäksi sosiaali- ja kriisipäivystys, mielenterveys- ja päihdepäivystys, lastensuojelun päivystys, päivystysosasto ja kotisairaala. Potilaskäyntejä on vuosittain yli 56 000.

Monitoimijapäivystyksen toiminnan tavoitteena on kokonaisvaltainen palvelu potilaalle. Mallilla on pystytty puuttumaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa paljon kuormittavien potilaiden tilanteeseen aiempaa tehokkaammin.

Mikkelin keskussairaala

Sairaalassa ovat edustettuina kirurgian ja sisätautien erikoisalat, anestesiologian ja tehohoidon, naistentautien ja synnytysten, lastentautien, radiologian, neurologian, silmätautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, keuhkosairauksien, ihotautien, fysiatrian, suu- ja leukasairauksien, onkologian, infektiosairauksien, patologian, kliinisen fysiologian ja kliinisen neurofysiologian ja yleislääketieteen erikoisalat. Keskussairaalan erikoisalat tekevät tiivistä yhteistyötä, minkä ansiosta konsultoiminen eri erikoisalojen kesken on helppoa.

Kysy lisää

Heikki Laine (sairaalapalveluiden ylilääkäri)
044 351 2283

Santerin Seppälä (päivystys)
040 359 6934

Jori Nousiainen (sis.taudit)
040 359 6924