Liitteet

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen maksut 2017
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2017
Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimintakasikirja 2017
Vammaispalveluiden käsikirja 2017
Vanhuspalvelujen käsikirja 2017