Avoimet työpaikat »

Yleisiä hakuohjeita

Kaikki avoinna olevat tehtävämme ovat nähtävillä verkkosivuillamme. Kun kiinnostava tehtävä löytyy, saat siitä lisätietoja ilmoituksessa mainituilta henkilöiltä. Rekrytointiyksikön henkilökunta neuvoo sinua yleisissä työpaikan hakuun liittyvissä kysymyksissä.

Hae avoinna olevaa tehtävää täyttämällä sähköinen hakemus kuntarekry.fi -järjestelmän kautta. Linkki hakemukseen löytyy kyseisestä työpaikkailmoituksesta. Voit liittää hakemukseen liitetiedostona tutkinto- ja työtodistukset sekä CV:n. Lähetä liitetiedosto yhtenä liitteenä. Hakemuksen lähettämisen jälkeen sitä voi päivittää hakuajan päättymiseen asti.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä hakemusta, voit toimittaa hakemuksesi postitse kuntayhtymän kirjaamoon. Emme käsittele sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia, koska emme voi varmistua hakemuksesi tietoturvallisesta ja oikea-aikaisesta käsittelystä.

Hakuaika päättyy ilmoituksessa mainittuna päivänä klo 15:00.

Haku useaan avoimeen tehtävään  Jos haet useampaa avointa tehtävää, laadi kaikkiin erillinen hakemus vaadittavine liitteineen. Mikäli laadit hakemuksen paperilla, postita kukin kirjallinen hakemus omassa kirjekuoressa.

Työhaastattelu ja valinnasta tiedottaminen  Kun hakuaika on päättynyt, kutsumme osan hakijoista työhaastatteluun. Valinnassa saatetaan käyttää myös ulkopuolista henkilöarviointia. Kun valinta on suoritettu, päätöksestä tiedotetaan kaikille hakijoille.

Hakuasiakirjoja ei palauteta.

Alkuperäisten työtodistusten toimittaminen, terveydentilaselvitykset ja koeaika  Avoimeksi julistettuihin virkoihin/tehtäviin valitun tulee esittää alkuperäiset asiakirjat, joista ilmenee asianomaisen työura ja kelpoisuus. Valinta suoritetaan ehdollisena työntekijän terveydentilaan liittyvien ja rikosrekisteriotteen (504/02) selvitysten osalta. Valittu ohjeistetaan erikseen em. toimitettavista asiakirjoista. Koeaika on kuusi kuukautta (6 kk) tai puolet palvelusuhteesta alle vuoden työsuhteissa.

Työsopimus ja perehdyttäminen  Työsopimus allekirjoitetaan tai virkamääräys annetaan ensimmäisenä työpäivänä. Perehtymisesi organisaatioon ja työtehtäviin suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden aikaisempi työkokemus vastaavissa tehtävissä.