MIKKELIN HYVINVOINTIKAMPUS

Mikkelin keskussairaalassa on tapahtumassa suuria toiminnallisia muutoksia vuosina 2015–2022. Uudistusten jälkeen uusi hyvinvointikeskus pitää sisällään perus- ja erikoistason vastaanottopalvelut, laaja-alaiset päivystyspalvelut ja sairaalapalvelut. Erityispalveluiden kuumin ydin pitää sisällään monitoimijapäivystyksen, päivystysosaston, kotisairaalatoiminnan, leikkaustoiminnan, tehohoidon ja vaativan valvonnan tukipalveluineen.

Uudistamisen keskeiset tavoitteet ovat asiakkaiden ja potilaiden hyvä ja sujuva palvelu, viihtyisä työympäristö henkilöstölle, sote-kustannusten hallinta ja Mikkelin keskussairaalan aseman turvaaminen maakunnan 24/7-päivystyssairaalana.

Sairaalassa ovat edustettuina kirurgian ja sisätautien erikoisalat, anestesiologian ja tehohoidon, naistentautien ja synnytysten, lastentautien, radiologian, neurologian, silmätautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, keuhkosairauksien, ihotautien, fysiatrian, suu- ja leukasairauksien, onkologian, infektiosairauksien, patologian, kliinisen fysiologian ja kliinisen neurofysiologian ja yleislääketieteen erikoisalat.

MONITOIMIJAPÄIVYSTYS

Mikkelin keskussairaala on osa Mikkelin hyvinvointikeskusta ja se toimii kymmenen erikoisalan ympärivuorokautisena päivystyssairaalana. Päivystysalueellamme on vuosittain yli 46 000 potilaskäyntiä. Toimimme yhteispäivystyksenä, jolloin eri erikoisalojen välinen konsultaatio on helppoa. Päivystysosaston lisäksi sairaalassamme toimii sydänvalvontayksikkö ja teho-osasto sekä synnytysosasto. Sisätautien, kirurgian ja yleislääkäreiden lisäksi sairaalassa päivystää anestesialääkäri, radiologi, gynekologi ja lastenlääkäri.

Päivystyksemme toimii monitoimijapäivystyksenä sisältäen somaattisen päivystyksen lisäksi sosiaali- ja kriisipäivystyksen, mielenterveys-ja päihdepäivystyksen sekä päivystysosaston ja kotisairaalan.

 

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Essoteen kuuluu 11 hyvinvointikeskusta Etelä-Savon alueella ja yleislääketieteen vastaanotto Mikkelin keskussairaalassa. Hyvinvointikeskukset ovat: Anttola, Haukivuori, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi. Kaikki hyvinvointikeskukset sijaitsevat alle tunnin ajomatkan päässä Mikkelin matkakeskuksesta / keskustasta.

Työnkuva ja työaika voidaan yksilöidä joustavasti vastaamaan parhaiten kunkin lääkärin ammatillisia kehittymistoiveita ja elämäntilannetta. Työnsuunnittelussa huomioidaan sijoitukset eri yksiköissä kuten kiireettömässä ja kiireellisessä vastaanotossa, äitiys- ja lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, vuodeosastoilla, kotisairaanhoidossa ja päivystyksessä. Myös poliklinikkapäiviä erikoissairaanhoidon puolella on mahdollista tehdä.