Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä toimii opetussairaalana hoitotyön ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen terveysalan opiskelijoille. Koko henkilökunta on sitoutunut opetussairaalan tehtäviin ja niihin liittyviin opetusvelvoitteisiin. Opiskelijoiden ohjattu harjoittelu perustuu oppilaitosten ja kuntayhtymän välisiin sopimuksiin. Sopimuksiin liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä toimii hallintoylihoitaja.

Ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat harjoittelupaikat jobstep.netin kautta. Mikäli oppilaitoksella ei ole ko. ohjelma käytössä, ottaa harjoittelusta vastaavaopettaja yhteyttä klinikkaopettaja Pia Leppäkumpuun (puh. 050 312 5084 tai pia.leppakumpu@mamk.fi) sopiakseen harjoittelupaikasta.

Toisen asteen opiskelijoille harjoittelupaikat sopii ohjaavaopettaja rekrytointipäällikkö Sirpa Kääriäisen kanssa (p. 044 351 2446 tai sirpa.kaariainen@esshp.fi).

Hoitotyön harjoittelujakson arviointia ja kehittämistä varten on laadittu sähköisesti täytettävä ja palautettava lomake, jonka opiskelijat täyttävät sairaanhoitopiirin sisäisessä verkossa jaksonsa päätteeksi.

Osastosihteeriopiskelijoiden harjoittelupaikoista sopii ohjaavaopettaja toimistopäällikkö Johanna Pulkkisen kanssa. (p. 044 351 6637 tai johanna.pulkkinen@esshp.fi )

Toimimme opetussairaalana myös terveystieteiden ja lääketieteen opiskelijoille. Terveystieteiden opiskelijat sopivat harjoittelusta hallintoylihoitajan kanssa.

Lääketieteen opiskelijoiden harjoittelujaksoista yliopiston tiedekunta lähettää ilmoituksen joko erikoisalan ylilääkärille tai rekrytointisihteeri Helena Turkille helena.turkki@esshp.fi.

Muiden tieteenalojen opiskelijat sopivat harjoittelupaikoistaan oman erikoisalansa vastaavan yksikön esimiehen kanssa.