Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä tarjoaa siviilipalveluspaikkoja eri työyksiköissä.  Avoimet palveluspaikat ilmoitetaan siviilipalveluskeskuksen internet sivuilla http://www.sivarikeskus.fi.

Tiedustele vapaita palveluspaikkoja myös suoraan palvelussuhdesihteeriltä. Hakijat haastatellaan ennen palvelukseen valintaa. Valintaan vaikuttavat siviilipalvelusta suorittavan koulutus, työkokemus ja hänen sopivuutensa avoimeen tehtävään.

Siviilipalvelusasioiden vastuuhenkilönä toimii palvelussuhdesihteeri.