Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä toimii opetussairaalana hoitotyön ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen terveysalan opiskelijoille. Koko henkilökunta on sitoutunut opetussairaalan tehtäviin ja niihin liittyviin opetusvelvoitteisiin. Opiskelijoiden ohjattu harjoittelu perustuu oppilaitosten ja kuntayhtymän välisiin sopimuksiin. Sopimuksiin liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä toimii johtajaylihoitaja Senja Kuiri.

Ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat harjoittelupaikat www.jobiili.fi -järjestelmästä. Hoito- ja sosiaalialan opiskelijoiden harjoittelujaksoihin liittyvistä asioista vastaa opetusylihoitaja Pia Leppäkumpuun (puh. 040 3597251 tai pia.leppakumpu@essote.fi) .
Toisen asteen opiskelijoille harjoittelupaikat sopii ohjaavaopettaja yksiköiden kanssa.

Hoitotyön harjoittelujakson arviointia ja kehittämistä varten on laadittu sähköisesti täytettävä ja palautettava lomake, jonka opiskelijat täyttävät Essoten sisäisessä verkossa jaksonsa päätteeksi.

Osastosihteeriopiskelijoiden harjoittelupaikoista sopii ohjaavaopettaja toimistopäällikkö Johanna Pulkkisen kanssa,p. 044 351 6637 tai johanna.pulkkinen@essote.fi

Toimimme opetussairaalana myös terveystieteiden ja lääketieteen opiskelijoille. Terveystieteiden opiskelijat sopivat harjoittelusta johtajaylihoitajan kanssa.

Lääketieteen opiskelijoiden harjoittelujaksoista yliopiston tiedekunta lähettää ilmoituksen joko erikoisalan ylilääkärille tai rekrytointisihteeri Helena Turkille, helena.turkki@essote.fi.

Muiden tieteenalojen opiskelijat sopivat harjoittelupaikoistaan oman erikoisalansa vastaavan yksikön esimiehen kanssa.