Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä toimii opetussairaalana hoitotyön ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen terveysalan opiskelijoille. Koko henkilökunta on sitoutunut opetussairaalan tehtäviin ja niihin liittyviin opetusvelvoitteisiin. Opiskelijoiden ohjattu harjoittelu perustuu oppilaitosten ja kuntayhtymän välisiin sopimuksiin. Sopimuksiin liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä toimii kehittämisjohtaja Pirjo Syväoja.

Ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat harjoittelupaikat www.jobiili.fi -järjestelmästä. Hoito- ja sosiaalialan opiskelijoiden harjoittelujaksoihin liittyvistä asioista vastaa opetusylihoitaja Pirkko Liljegreniin.
Toisen asteen opiskelijoille harjoittelupaikat sopii ohjaavaopettaja yksiköiden kanssa.

Hoitotyön harjoittelujakson arviointia ja kehittämistä varten on laadittu sähköisesti täytettävä ja palautettava lomake, jonka opiskelijat täyttävät Essoten sisäisessä verkossa jaksonsa päätteeksi.

Osastosihteeriopiskelijoiden harjoittelupaikoista sopii ohjaava opettaja toimistopäällikkö Johanna Pulkkisen kanssa.

Toimimme opetussairaalana myös terveystieteiden ja lääketieteen opiskelijoille. Terveystieteiden opiskelijat sopivat harjoittelusta kehittämisjohtajan  kanssa.

Lääketieteen opiskelijoiden harjoittelujaksoista yliopiston tiedekunta lähettää ilmoituksen joko erikoisalan ylilääkärille tai lääkärien rekrytoinnista vastaavalle rekrytointikoordinaattorille.

Muiden tieteenalojen opiskelijat sopivat harjoittelupaikoistaan oman erikoisalansa vastaavan yksikön esimiehen kanssa.