Etelä-Savon sosiaali ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, tuttavallisemmin ESSOTE

Essoten kuntayhtymä koostuu Mikkelin keskussairaalasta, Moision sairaalasta sekä 10 hyvinvointikeskuksesta ja -asemasta Etelä-Savon alueella. Lisäksi Essote tuottaa Pieksämäen ja Joroisten erikoissairaanhoidon palvelut. Asukkaita kuntayhtymä-alueella on noin 105 000, terveyspalveluissa palveluita ovat tuottamassa yli 1000 terveydenhuollon ammattilaista.


Mikkelin kaupunki

Mikkeli on noin 55 000 asukkaan kaupunki. Mikkeli sijaitsee pääteiden keskiössä ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Mikkelistä pääkaupunkiseudulle pääsee 2,5 tunnissa, Kuopioon alle kahdessa tunnissa ja Lahteen sekä Jyväskylään 1,5 tunnissa. Mikkelistä kulkevat suorat junayhteydet Kuopioon, Lahteen ja Helsinkiin. Bussiyhteydet lähikaupunkeihin ovat hyvät. Mikkelin matkakeskus sijaitsee 5 minuutin kävelymatkan päästä Mikkelin hyvinvointikeskuksesta. Mikkelissä on mahdollista asua Saimaan upeiden vesistöjen äärellä, tai kävelymatkan päästä Mikkelin kaupungin eläväisestä torista ja palveluista. Tutustu Saimaan kauniiseen Mikkelin seutuun vierailemalla www.visitmikkeli.fi sivustolla!

Kuva Visitmikkeli.fi - Mikkelin tori kesällä 2013


MODERNI OPPIMISYMPÄRISTÖ JA HYVINVOINTIKESKUS

Arikkitehtiluonnos: Mikkelin keskussairaala Kuuma SairaalaMikkelin keskussairaalassa on tehty suuria toiminnallisia muutoksia vuosina 2015–2019. Tilojen remontointi ja uudisrakentaminen jatkuu. Mikkelin terveyskeskus muutti sairaala-alueelle kesällä 2017. Muodostunut uusi hyvinvointikeskus pitää sisällään vastaanottopalvelut, laaja-alaiset päivystyspalvelut ja sairaalapalvelut, sekä kehutun monitoimijapäivystyksen. Oppimisen tueksi valmistui simulaatiokeskus syksyllä 2019.

Uudistamisen keskeiset tavoitteet ovat asiakkaiden ja potilaiden hyvä ja sujuva palvelu, viihtyisä työympäristö henkilöstölle, sote-kustannusten hallinta ja Mikkelin keskussairaalan aseman turvaaminen maakunnan 24/7-päivystyssairaalana.

Sairaalassa ovat edustettuina kirurgian ja sisätautien erikoisalat, anestesiologian ja tehohoidon, naistentautien ja synnytysten, lastentautien, radiologian, neurologian, silmätautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, keuhkosairauksien, ihotautien, fysiatrian, suu- ja leukasairauksien, onkologian, infektiosairauksien, patologian, kliinisen fysiologian ja kliinisen neurofysiologian ja yleislääketieteen erikoisalat.


HYVINVOINTIKESKUKSET, TYÖNKUVA JA TYÖAIKA

Terveyskeskustyötä Essotessa tehdään Mikkelin keskussairaalan yhteydessä yleislääketieteen vastaanotolla ja lisäksi 9:lla pienemmällä hyvinvointikeskuksella ja -asemalla.: Anttola, Haukivuori, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina. Kaikki hyvinvointikeskukset sijaitsevat alle tunnin ajomatkan päässä Mikkelin matkakeskuksesta / keskustasta.

Lääkärin on mahdollista valita, työskenteleekö noin 25 lääkärin hyvinvointikeskuksessa Mikkelissä, 5 lääkärin hyvinvointikeskuksessa Juvalla, Mäntyharjulla tai Kangasniemellä tai 2-3  lääkärin hyvinvointiasemalla Ristiinassa tai  1 lääkärin yksiköissä Anttolassa, Haukivuorella, Hirvensalmella, Pertunmaalla, Puumalassa.

Työnkuva ja työaika voidaan yksilöidä joustavasti vastaamaan parhaiten kunkin lääkärin ammatillisia kehittymistoiveita ja elämäntilannetta. Työnsuunnittelussa huomioidaan sijoitukset eri yksiköissä kuten kiireettömässä ja kiireellisessä vastaanotossa, äitiys- ja lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, vuodeosastoilla, kotisairaanhoidossa ja päivystyksessä.

Viikkotyöaika on 38h 15min. Tämän lisäksi voi tehdä hyvin palkattuja YLE- PÄIVYSTYKSEN vuoroja virka-ajan ulkopuolella. Päivystysvelvollisuutta ei ole. Päivystysalueella on vuosittain yli 46 000 potilaskäyntiä. Monitoimijapäivystys muodostuu somaattisesta päivystystoiminnasta, mielenterveys- ja päihdepäivystyksestä sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksestä.


KONSULTAATIOMAHDOLLISUUDET

Essote Perusterveydenhuollon koulutusylilääkäri Ville MiettinenESSOTEssa on onnistuneesti panostettu hyviin konsultaatiomahdollisuuksiin. Yleislääketieteen erityiskoulutuksessa (YEK) ja erikoistuville kouluttautujille nimetään oma kouluttajalääkäri, jonka kanssa järjestetään säännölliset tutortunnit. Kokeneempia kollegoita on mahdollista konsultoida päivittäin ja matalalla kynnyksellä.

Mikkelin hyvinvointikeskuksessa lääkärin on lisäksi helppo konsultoida eri erikoisalojen erikoislääkäreitä, kun työskennellään samassa sairaalarakennuksessa.

Kesällä terveyskeskustyötä tekeville on järjestetty erillinen ”supertutor” järjestely.

5 lääkärin hyvinvointikeskukset Juvan, Mäntyharjun ja Kangasniemen viiden lääkärin työyhteisöt koostuvat 2-3 kokeneemmasta virkalääkäristä sekä 1-2 erikoistuvasta lääkäristä. Jokaisella asemalla työskentelee vakituisesti vähintään 1 erikoislääkäri. Näillä asemilla voi konsultoida jokaista työyhteisönsä jäsentä oman nimetyn konsulttikollegan ja tutorin lisäksi.

2-3 lääkärin hyvinvointiasema Ristiinassa.

1 lääkärin hyvinvointiasemat Anttolassa, Haukivuorella, Hirvensalmella, Pertunmaalla, Puumalassa

Konsultointiapua saa myös Mikkelin hyvinvointikeskuksen kollegoilta sekä erikoissairaanhoidon lääkäreiltä.


KOULUTUKSET JA ERIKOISTUMINEN

Essoten hyvinvointikeskukset ja -asemat ovat Itä-Suomen yliopiston opetusterveyskeskuksia ja ne on hyväksytty myös yleislääketieteen erikoistumiseen koejakson suorituspaikoiksi. Essotella on oma koulutusylilääkäri, jonka kanssa koulutusjakso suunnitellaan monipuoliseksi ja laadukkaaksi. Jokaiselle erikoistuvalle nimetään oma kouluttajalääkäri.

Työnantajana Essote on koulutusmyönteinen ja kannustaa työntekijöitään osallistumaan koulutuksiin niin talon sisällä kuin ulkopuolellakin.

Mikkelin hyvinvointikeskuksessa järjestetään lääkärikoulutuksia aktiivisesti. Keskiviikkoaamuisin klo 8-9 tk-lääkärien aamukoulutus. Perjantai-aamuisin on junior- ja erikoistujameetingit. Jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona järjestetään koko lääkärikunnan (pth+esh) yhteiskokous. Kaikki edellä mainitut välitetään Skypen välityksellä myös seutukunnan hyvinvointikeskuksiin ja -asemille.

Moderni simulaatiokeskus tukee oppimista ja osa koulutuksista järjestetään siellä.

Erikoisalat ovat laajasti edustettuna ja tämä mahdollistaa koko yleislääketieteen erikoistumisen ns putkikoulutus-mallilla lomakertyminen ym. virkatyösuhde-etujen katkeamatta. Tämä tarjoaa erikoistuvalle lääkärille mahdollisuuden yhdistää joustavasti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon koulutusjaksoja siten, että virkatyösuhteen edut säilyvät, vaikka työn tekopaikka vaihtuisi esh:n ja pth:n välillä.