Juva

Juvan kunta sijaitsee Etelä-Savossa 5-tien varrella. Juvalle on hyvät yhteydet lähikaupungeista. Lähimmät kaupungit ovat Mikkeli 42 km, Pieksämäki 64 km, Savonlinna 60 km ja Varkaus 52 km. Juva on maaseutupitäjä ja asukkaita siellä on noin 6100. Maanviljelyksen ja kunnan lisäksi muita suuria työnantajia ovat mm. Krunex -elintarviketehdas. Juva on vireä paikkakunta, jossa on hyvät harrastusmahdollisuudet lapsille ja aikuisille. Kirkonkylässä on iso alakoulu, oma yläaste ja lukio ja taajaman ulkopuolella on kaksi kyläkoulua.  Asunto ja lasten päivähoito järjestyvät helposti. Omalla kylällä peruspalvelut ovat hyvin saatavilla ja kirkonkylällä kaikki on lähellä.


Juvan hyvinvointikeskus

Juvan hyvinvointikeskus on osa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää (Essote). Avovastaanotto toimii remontoiduissa tiloissa. Yhteistyö eri ammattiryhmien välillä on hyvää ja työmäärä on kohtuullinen. Hoitohenkilökunta on ammattitaitoista ja useimmat pitkään paikkakunnalla työtä tehneitä. Ilmapiiri hyvinvointikeskuksessa on hyvä ja hoidon perustana on potilaslähtöisyys.

Juvalla on ollut pitkään hyvä lääkäritilanne verrattuna useimpiin naapurikuntiin ja toimintaa on pystytty kehittämään jatkuvasti. Juvan hyvinvointikeskus on käytännössä edelläkävijä alueella ja hyvä maine on kiirinyt myös maakuntarajojen ulkopuolellekin.


Lääkärinä Juvalla

Juvan kunta on jaettu neljään alueeseen (pohjoinen, etelä, itä ja länsi) ja jokaista aluetta hoitaa oma lääkäri-hoitaja –työpari. Puhutaan omalääkäreistä tai aluelääkäreistä, mutta väestövastuuta ei ole, vaan työaika on voimassaolevan virkaehtosopimuksen mukainen 38h 15min / viikko. Työnkuvaan kuuluu iltavastaanottoa noin 2 h / viikko.

Vuositarkastus ja lausuntoajat ovat 40-45 min / potilas ja viime vuosina Juvalla on pyritty pidentämään vastaanottoaikoja, jotta samalla kerralla saataisiin asiat hoidettua loppuun asti. Kiireelliset / akuuttiajat ovat 20-30 min ja ne määräytyvät lääkärin työtahdin ja potilaiden tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa työohjelmiin jätetään väljyyttä, jotta työmäärästä olisi oikeasti mahdollista selvitä. Oman alueen hoitaja antaa ajat omalle lääkärille ja ”hallinnoi” lääkärin ajanvarauskirjaa. Omat hoitajat pitävät myös hyvin huolta omista lääkäreistään ja vahtivat sitä, että ylibuukkausta ei tapahdu. Fyysisesti jokaisen alueen lääkärin ja hoitajan työhuoneet sijaitsevat vierekkäin ja välioven kautta keskinäinen kommunikaatio on helppoa.

Sektorityötä on lastenneuvola, äitiysneuvola, kouluterveydenhuolto ja kahden palvelutalon lääkärinä toimiminen. Sektorityöt on jaettu erialueille osin lääkäreiden oman kiinnostuksen ja tasapuolisuuden periaatteella. Sektorityötä on kaikilla lääkäreillä ja niissä on jonkin verran neuvotteluvaraa.


Potilasmateriaali

Juvalaisten lisäksi potilaita käy jonkin verran muilta paikkakunnilta, pääasiassa naapurikunnista Rantasalmelta ja Sulkavalta. Potilaita käy keskimäärin 40-60 / lääkäri / viikko työnkuvasta ja lääkärin työtahdista riippuen. Päivän kiirevastaanotolla potilaita on keskimäärin 15-20 ja iltavastaanotolla 5-8.

Potilaat ovat pääsääntöisesti ikäihmisiä, mutta myös lapsia ja aikuisia käy erityisesti päivystysvastaanotolla. Samoissa tiloissa toimii Etelä-Savon työterveys, joka hoitaa suuren osan työikäisistä potilaista.

Kiireellisissä ja puolikiireellisissä asioissa vastaanotolle pääsee samana päivänä – 2 viikon kuluessa. Vuositarkastuksiin, luomenpoistoihin ym. kiireettömille vastaanotoille on noin 2-3 kuukauden jonot. Vuositarkastuksiin tulevat potilaat ovat vastaanotolle tullessa yleensä aina hyvin valmisteltu. Potilaat ovat käyneet etukäteen laboratoriokokeissa ja astman, verenpaineen ja diabeteksen kotiseurantaa on tehty ohjeiden mukaisesti. Potilaiden valmistelusta vastaanotolle vastaavat aluehoitajat.


Juvan hyvinvointikeskuksen osastot

Juvan hyvinvointikeskuksessa on 25-paikkainen lähikuntoutusosasto. Osastoa ja kotisairaanhoitoa hoitaa oma lääkäri kokopäiväisesti. Osastoilla hoidetaan pääasiassa ikäihmisten infektioita, yleistilan laskuja, leikkausten jälkihoitoja ja kuntoutusta. Akuuttipaikat kiertävät hyvin ja osastolla on yleensä aina tilaa. Pitkäaikainen laitoshoito on purettu ja lähikuntoutusosaston alakerrassa toimii noin 12-paikkainen jaksohoito-osasto. Useampana kesänä lähikuntoutusosastoa on hoitanut 1-2 4. vuosikurssin lääketieteen opiskelijaa kokopäiväisesti ja hänellä on ollut senioriohjaaja, joka on kiertänyt osastolla yhtenä päivänä viikossa kandin kanssa ja muina päivinä etukäteen varattua konsultaatioaikaa on ollut vähintään 1 h / päivä.


Konsultaatiomahdollisuudet

Nuorilla lääkäreillä on mahdollisuus konsultoida aina tarvittaessa vanhempia talossa olevia lääkäreitä. Juvan kouluttajalääkäri on yleislääketieteen erikoislääkäri ja nuorten lääkäreiden ohjelmiin on merkitty säännölliset ohjausajat viikoittain.  Konsultointiin suhtaudutaan myönteisesti ja apua annetaan aina kun se vain on mahdollista.

Erikoislääkärit ovat tavoitettavissa puhelimitse Mikkelin keskussairaalasta ja he näkevät mm. rtg-kuvat ja ekg:t suoran potilastietojärjestelmästä.


Perehdytys

Lääkäreiden alkuperehdytykseen on yleensä varattu aikaa ensimmäinen aamupäivä. Siitä pari tuntia on ylilääkärin yleistä perehdytystä ja pari tuntia hoitaja perehdytystä työparityöhön. ATK-järjestelmä on Effica. Alkuvaiheessa vastaanottoajat ovat hiukan normaalia pidemmät ja kokenut kollega on tavoitettavissa.


Koulutukset, erikoistumiset ja lääkärikokoukset

Essote ylilääkäri Eeva Björkstedt yleislääketieteen erikoislääkäri.Juvan hyvinvointikeskus on Itä-Suomen yliopiston hyväksymä opetusterveyskeskus ja kouluttajalääkärinä toimii Eeva Björkstedt. Tutor-tunnit ovat säännöllisesti ja lisäksi on mahdollisuus konsultoida tutoria ja muita talon lääkäreitä aina kun on tarvetta. Juvan hyvinvointikeskuksessa voi tehdä yleislääketieteen erikoistumista ja kaikkien erikoisalojen terveyskeskuspalveluja ja tietysti myös YEK:iä. Kaikki YEK:in, yleislääketieteen ja geriatrian erikoistumisen työjaksot voi tehdä Essotessa ns. putkimallilla eli työpaikkaa vaihtaessa eivät lomat pala vaan työntekijä siirtyy vanhana työntekijänä sairaalan ja terveyskeskuksen välillä.

Talon ulkopuolisiin koulutuksiin pääsee käytännössä aina työajalla. Talon sisällä on lääkäreiden omaa koulutusta joka viikko keskiviikko aamuisin klo 8-9. Tämän lisäksi on yhteistä koulutusta lääkäreille ja muulle henkilökunnalle 1-2 kk välein yleensä parin tunnin jaksoissa. Terveyskeskuksen toimintaa kehitetään jatkuvasti ns. paja-työskentelyn avulla, eli erilaisissa tilanteissa esiin nousseisiin ongelmiin etsitään ratkaisuja työyhteisön sisältä ns. bottom – up –filosofialla. Tämä on vuosien saatossa osoittautunut hyväksi malliksi työyhteisön kehittämisessä ja työntekijöiden sitouttamisessa tarvittaviin muutoksiin.


Päivystys – iltavastaanotto (ma-to / la)

Juvan hyvinvointikeskuksessa ei ole varsinaista iltapäivystystä vaan iltavastaanotto ja se on tarkoitus tehdä lisätyönä klo 16.00–18.00 normaalin työajan lisäksi. Iltavastaanottoa on korkeintaan yhtenä iltana viikossa / lääkäri paitsi loma-aikoina, jolloin saattaa joutua tekemään kaksi iltavastaanottoa viikossa. Kandeilla on iltavastaanotolla ”takapäivystäjä” eli vanhempi kollega puhelimen päässä.

Juvan kiirevastaanotossa palkkaus menee keskussairaalan YLE-päivystystaulukon mukaisesti eli arkisin: kandi 60€/h, LL 80€/h, EL tai LL, jolla yli 7 v työskentelyä Iääkärinä 90€/h. Viikonloppuisin ei ole päivystysvelvollisuutta, mutta MKS:ssa saa käydä päivystämässä yhteispäivystyksessä ja tämä tarvittaessa huomioidaan työsuunnittelussa. Mikäli päivystyksiä haluaa tehdä, tulee liittyä päivystysrinkiin. Kaikki tulijat haastatellaan tähän erikseen. Vuorot varataan sähköisen järjestelmän kautta.

Lisätietoja: santeri.seppala(ät)essote.fi


Röntgen ja laboratorio

Hyvinvointikeskuksessa on oma digitaalinen röntgen ja natiivikuvia saadaan kahdesti viikossa ajanvarauksella sekä päivystystutkimukset ilman ajanvarausta. Kuvat näkyvät suoraan myös Mikkelin keskussairaalassa eli kuvista on helppo konsultoida erikoissairaanhoitoa. Keskussairaalan radiologi lausuu kaikki kuvat yleensä parin päivän sisällä. Kerran kuukaudessa hyvinvointikeskuksessa käy konsultoiva radiologi tekemässä ultraäänitutkimuksia. Hyvinvointikeskuksen ultraäänikone on vielä hyvin toimiva ja se on kaikkien käytössä silloin, kun radiologia ei ole talossa.

Hyvinvointikeskuksessa on Islabin näytteenottopiste ja verinäytteet kuljetetaan joka arkipäivä n. klo 12.00 MKS:aan analysoitavaksi. Verinäytteitä voidaan ottaa klo 14.00 saakka, mutta puolen päivän jälkeen otetut näytteet jäävät odottamaan seuraavan päivän kuljetusta. Vastaukset tulevat iltapäivällä noin klo 15.00 mennessä. Pikatesteinä on ea:ssa saatavana CRP, TNT, Hb, Strept A ja virtsan tikkutesti. Viikonloppuna ei ole mahdollista saada lab. kokeita, kuin poikkeusjärjestelyin.


Palkkaus

Esimerkkilaskelma YEL:n kuukausiansioista, jos pitää viikkotyöajan (38 h 15 min) lisäksi kerran viikossa klo 16.00-18 iltavastaanottoa (peruspalkka 6505,78e € +10%:n Juvalisä + lomakorvaukset noin 9%) + iltavastaanotot 640 € = noin 8440 €/kk.