Kangasniemi

Kangasniemi kuuluu Itä-Suomen lääniin ja Etelä-Savon maakuntaan. Kangasniemellä asuu noin 5300 ihmistä. Kangasniemi sijaitsee noin 45 min ajomatkan päässä Jyväskylästä ja noin 40 min ajomatkan päässä Mikkelistä. Jyväskylästä ja Mikkelistä on hyvät bussiyhteydet Kangasniemelle. Kangasniemen kunnalla on hyvä imago ja usko tulevaisuuteen. Kangasniemellä asuu ihmisiä, jotka tekevät asioita yhdessä. Puhdas luonto ja sen ympärillä moneen suuntaan ulottuva vesistö mahdollistavat laajat harrastus- ja virkistysmahdollisuudet. Tutustu Kangasniemen kuntaan kunnan omalla sivustolla www.kangasniemi.fi


Kangasniemen hyvinvointikeskus

Kangasniemen hyvinvointikeskus kuuluu sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta Etelä-Savon sosiaali ja terveyspalvelujen kuntayhtymään (Essote). Hyvinvointikeskus sijaitsee osoitteessa Sairaalantie 13, 51200 Kangasniemi (Google Maps).

Kangasniemen hyvinvointikeskus on avoinna ma-to klo 8.00-18.00 ja pe klo 8.00-16.00. Muina aikoina lääkäripäivystys on Mikkelin keskussairaalan monitoimijapäivystyksessä.


Lääkärinä Kangasniemellä

Työaika on voimassaolevan virkaehtosopimuksen mukainen 38h 15min / viikko. Työnkuvaan kuuluu iltavastaanottoa noin 2 h / viikko.

Vastaanottoajat ovat 60 min / 30-45 min ja kiireelliset / akuuttiajat ovat 20-30 min. Ajat määräytyvät lääkärin työtahdin ja potilaiden tarpeiden mukaisesti. Toimistoaikaa on varattua noin 1h / päivä. Potilaiden kutsumisesta, valmistelusta ja jatkotoimenpiteisiin ohjeistamisesta vastaavat ammattitaitoiset sairaanhoitajat. Hyvinvointikeskuksessa työskentelee myös kaksi reseptinkirjoitusoikeudet omaavaa sairaanhoitajaa ja fysioterapeutti. Lisäksi hyvinvointikeskuksessa on mielenterveystoimisto ja hammashoito.

Potilaita käy keskimäärin 40-70 / lääkäri / viikko työnkuvasta ja lääkärin työtahdista riippuen. Päivän kiirva vastaanotolla potilaita on keskimäärin 15 ja iltavastaanotolla 4-8. Potilaat ovat pääsääntöisesti ikäihmisiä, mutta myös lapsia ja aikuisia käy erityisesti kiirevastaanotolla.

Sektoritöinä työnkuvaan kuuluu lastenneuvola, äitiysneuvola, kouluterveydenhuolto, kotisairaanhoito, lähikuntoutusosasto ja jaksohoito-osasto. Sektorityöt on jaettu eri lääkäreille osin lääkäreiden oman kiinnostuksen ja tasapuolisuuden periaatteella.

Samoissa tiloissa toimii Etelä-Savon työterveys, joka hoitaa suuren osan työikäisistä potilaista.


Osasto ja kotihoito

Kangasniemen hyvinvointikeskuksen yhteydessä on 24-paikkainen lähikuntoutusosasto ja 14-paikkainen jaksohoito-osasto. Osastolla hoidetaan pääasiassa ikäihmisten infektioita, yleistilan laskuja, leikkausten jälkihoitoja, kuntoutusta, saattohoitoa ja jaksohoitoa. Osaston ja kotisairaanhoidon toiminnasta vastaa yksi hyvinvointikeskuksen lääkäreistä.


Perehdytys ja konsultaatiomahdollisuudet

Lääkäreiden alkuperehdytykseen on yleensä varattu aikaa ensimmäisenä aamupäivä. Nuorilla lääkäreillä on mahdollisuus konsultoida aina tarvittaessa vanhempia talossa olevia lääkäreitä. Virassa olevista yksi on yleislääketieteen erikoislääkäri. Nuorten lääkäreiden ohjelmaan on varattu säännöllisesti viikoittain ohjausaikaa yhdessä kouluttajalääkärin kanssa. Konsultointiin suhtaudutaan myönteisesti ja apua annetaan aina kun se vain on mahdollista. Kangasniemen hyvinvointikeskus on saanut toistamiseen erinomaista palautetta erityisesti hyvästä seniorituesta. Erikoislääkärit ovat tavoitettavissa puhelimitse Mikkelin keskussairaalasta ja he näkevät Kangasniemellä otetut rtg-kuvat  ja ekg:t suoraan potilastietojärjestelmä Effican kautta.


Koulutukset, erikoistumiset ja lääkärikokoukset

Kangasniemen hyvinvointikeskus on Itä-Suomen yliopiston hyväksymä opetusterveyskeskus ja kouluttajalääkärinä toimii Päivi Perko. Tutor-tunnit ovat säännöllisesti ja lisäksi on mahdollisuus konsultoida tutoria ja muita talon lääkäreitä aina kun on tarvetta.

Kangasniemen hyvinvointikeskuksessa voi tehdä yleislääketieteen erikoistumista ja kaikkien erikoisalojen terveyskeskuspalveluja ja tietysti myös YEK:iä. Kaikki YEK:in, yleislääketieteen ja geriatrian erikoistumisen työjaksot voi tehdä Essotessa ns. putkimallilla eli työpaikkaa vaihtaessa eivät lomat pala vaan työntekijä siirtyy vanhana työntekijänä sairaalan ja terveyskeskuksen välillä.

Kangasniemen lääkärit voivat osallistua Essoten yhteisiin viikoittain järjestettäviin koulutuksiin etäyhteyksien avulla. Mahdollisuuksien mukaan koulutuksiin saa osallistua myös Mikkelin hyvinvointikeskuksessa. Koulutuksiin, lääketiedepäiville, kongresseihin sekä muihin Kangasniemen ja Mikkelin ulkopuolella järjestettäviin tilaisuuksiin pääsee hyvin, kunhan ajankohta on hyvissä ajoin tiedossa. Talon sisällä on lääkäreillä ja hoitohenkilökunnalla on tapana kokoontua yhdessä yhteiselle kahvihetkelle aina ma, ke ja pe.


Päivystys – iltavastaanotto (ma-to / la)

Kangasniemen hyvinvointikeskuksessa ei ole varsinaista iltapäivystystä vaan iltavastaanotto ma-to ja se tehdään lisätyönä klo 16.00–18.00 normaalin työajan lisäksi. Iltavastaanottoa on yhtenä iltana viikossa / lääkäri paitsi loma-aikoina, jolloin saattaa joutua tekemään kaksi iltavastaanottoa viikossa. Kandeilla on iltavastaanotolla ”takapäivystäjä” eli vanhempi kollega puhelimen päässä.

Kangasniemen iltojen kiirevastaanotossa palkkaus menee keskussairaalan YLE-päivystystaulukon mukaisesti eli arkisin: kandi 60€/h, LL 80€/h, EL tai LL, jolla yli 7 v työskentelyä Iääkärinä 90€/h. Viikonloppuisin ei ole päivystysvelvollisuutta, mutta MKS:ssa saa käydä päivystämässä yhteispäivystyksessä ja tämä tarvittaessa huomioidaan työsuunnittelussa. Mikäli päivystyksiä haluaa tehdä, tulee liittyä päivystysrinkiin. Kaikki tulijat haastatellaan tähän erikseen. Vuorot varataan sähköisen järjestelmän kautta.

Lisätietoja: santeri.seppala(ät)essote.fi


Laboratorio, röntgen ja tutkimukset

Natiivirtg -kuvia otetaan Kangasnimellä kahtena päivänä viikossa ja radiologi käy tekemässä ultraäänitutkimuksia noin 4 viikon välein. Hyvinvointikeskuksessa on Islabin näytteenottopiste ja verinäytteet kuljetetaan joka arkipäivä n. klo 12.00 MKS:aan analysoitavaksi ja vastaukset tulevat iltapäivällä noin klo 15.00 mennessä. Puolen päivän jälkeen otetut näytteet jäävät odottamaan seuraavan päivän kuljetusta. Pikatesteinä on saatavana CRP, TNT, Hb, Strept-A ja virtsan tikkutesti.


Palkkaus

Esimerkkilaskelma YEL:n kuukausiansioista, jos pitää viikkotyöajan (38h15min) lisäksi kerran viikossa klo 16.00-18 iltavastaanottoa (peruspalkka 6505,78e € +10%:n Kangasniemilisä + lomakorvaukset noin 9%) + iltavastaanotot 640 € = noin 8440 €/kk.

Viikonloppuisin ei ole päivystysvelvollisuutta, mutta MKS:ssa saa käydä päivystämässä yhteispäivystyksessä ja tämä tarvittaessa huomioidaan työsuunnittelussa. Mikäli päivystyksiä haluaa tehdä, tulee liittyä päivystysrinkiin. Kaikki tulijat haastatellaan tähän erikseen. Vuorot varataan sähköisen järjestelmän kautta.

Lisätietoja: santeri.seppala(ät)essote.fi