TULE GERIATRIAN YLILÄÄKÄRIKSI ETELÄ-SAVOON?

Geriatrian ylilääkäri vastaa muistivastaanoton toiminnasta ja yleisestä geriatrisesta vastaanottotyöstä ESSOTEn alueella.

Hän kehittää vastuualueensa toimintaa yhteistyössä Vanhus- ja vammaispalveluiden ylilääkärin kanssa.

Geriatrian ylilääkärin työnkuva on räätälöitävissä ja on pitkälti kliinispainotteista.

Hae tehtävään tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/ylilaakari-vanhus-ja-vammaispalvelut-303623-1/

 

ESSOTE vanhus- ja vammaispalvelut etsii koko- tai osa-aikaista lääkäriä.

Voit olla geriatri tai muuten vain ikäterveydestä innostunut/kiinnostunut. Sinulla on oikeus harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/94 4§).

Olet myös oman lääkärintyösi ja sen kehittämisen sekä uusien toimintatapojen käyttöönoton paras asiantuntija. Toimit lääkäriosaajana moniammatillisissa vanhus- ja vammaistyön tiimeissä.

Sinulla on valmius työskennellä vähintään yhtenä arkipäivänä viikossa ESSOTEn alueella, Etelä-Savon järvimaisemissa. Voit siis halutessasi tehdä myös etätyötä.

Hae tehtävään tästä:  https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/terveyskeskuslaakari-vanhus-ja-vammaispalvelut-273303-2/

Ossoot vähintäänkin auttavasti huastoo ja ymmärtee savon kieltä.

Lääkäri, hoitajat ja etädiagnostiikkalaitteisto
Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Lauri Jäntti tutustuu etädiagnostiikkalaitteistoon Jukka Suihkosen (VideoVisit) opastuksella.

Työaika

Kokoaikaisena työnkuvana (1 -5 lähipäivää, 4 – 0 etäpäivää viikossa). Myös osa-aikainen työnkuva (1 -2 lähipäivää, 1-2 etäpäivää viikossa) on mahdollinen. Työnkuva on räätälöitävissä valittavan lääkärin osaamista, tarpeita ja toiveita mukaillen.


Palkkaus

LS ja paikallisen sopimuksen mukaan. Voit myös esittää oman palkkaustoiveesi.

Erikoistuminen

ESSOTEssa on mahdollisuus suorittaa YEK-jakso, erikoistumiseen tarvittava 9 kk:n tk-jakso sekä erikoistua yleislääketieteeseen tai geriatriaan.

Perehdytys

Perusteellisen perehdytysvaiheen jälkeen voit odottaa henkilökohtaista ja laadukasta mentorointia ja tutorointia sekä monipuolista toimipaikkakoulutusta. Kannustamme Sinua olemaan oman lääkärintyösi entistäkin parempi asiantuntija ja ammattiosaaja.


Rakenna työnkuvasi sinulle sopivista elementeistä

Vanhus- ja vammaispalvelulääkärin työnkuvan voit rakentaa mm. seuraavista elementeistä:

  • ELEMENTTI 1: Teet kotikäyntejä ja/tai palvelutalokiertoja ja/tai pidät vastaanottoa avaralla ja viihtyisällä monitoimijakeskus Omatorilla Mikkelin torin kupeessa (os. Porrassalmenkatu 21) ja/tai muualla ESSOTEn alueella.
  • ELEMENTTI 2: Vastaat Arviointi- ja jaksohoitoyksiköstä ja sen kehittämisestä.
  • ELEMENTTI 3: Kannat päävastuun omaishoidettavista potilaista, jotka pääsääntöisesti eivät kuulu säännöllisen kotihoidon piiriin. Osa näistä potilaista on päivätoiminnan piirissä ja niiltä osin ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan seurannassa.
  • ELEMENTTI 4: Valittavalta lääkäriltä toivotaan (ei kuitenkaan edellytetä) osallistumista Geriatrian poliklinikan toimintaan, mukaan lukien etägeriatrinen toiminta ja sen kehittäminen.
  • ELEMENTTI 5: Valittavalla lääkärillä on mahdollisuus kiertää kehitysvammaisten palvelukodeissa.
  • ELEMENTTI 6: Valittavan lääkärin kiinnostuksen mukaisesti työnkuvaan voidaan sisällyttää kehittämisvastuuta, pitäen  sisällään mm. vanhus- ja vammaislääkäripalvelujen ulkoistuksen vaikutusten arviointia, toiminnan edelleen kehittämistä ja mahdollista laajentamista koko ESSOTEn alueelle (tällä hetkellä ulkoistus rajoittuu Mikkelin kaupunkialueella sijaitseviin toimintoihin), etävastaanottojen kehittämistä myös etägeriatrisen toiminnan ulkopuolelle, akuuttigeriatrian kehittämistä, pysyvien toimintaohjeiden jalkauttamista, yleistä strategista suunnittelua ja kehittämistä.
  • LISÄELEMENTTIOPTIO: Valittavan lääkärin työnkuvaan voidaan sisällyttää geriatrinen/ikäterveyteen liittyvä konsultointi, kohteena esim. MKS:n osastot, päivystys, ESSOTEn jäsenkuntien vastaanottopalvelujen lääkärit, puhelin- ja/tai videokonsultaatioina ja/tai osastokiertoina.

Kokoaikaisessa työnkuvassa yksi viikon työpäivistä (yksi lähi- tai etäpäivä) on voi olla varattuna toimistotöille (esim. INR-asiat, reseptien uusinnat ja lääkelistojen tarkistukset, akuutit asiat).

Rakenna siis näistä elementeistä omaa työn- ja toimenkuvaasi juuri Sinun elämän- ja työtilanteeseesi sopien! ”Haaskat immeiset” ihan innolla uottaa!