Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen nykyinen vastuualue koostuu Moision sairaalan, Mikkelin keskussairaalan, Setrin, Maaherrankadun, hyvinvointikeskuksien ja asemien toimipisteistä.

Mikkelissä sijaitsevassa Moision sairaalassa sijaitsee kolme aikuispsykiatrian, yksi nuorisopsykiatrian osasto sekä psykoosityöryhmä ja vanhuspsykiatrian työryhmä.

Mikkelin keskussairaalassa toimii yleissairaalapsykiatrian vastaanotto, jonka palvelut kohdentuvat keskussairaalan vuodeosastoille ja vastaanotoille. Toimintaan kuuluu psykiatristen konsultaatioiden lisäksi somaattisesti sairaiden potilaiden kriisihoito, psykoterapia, työnohjaus sekä yhteistyöpsykiatria.

Kauppakeskus Setrin tiloissa toimii vastaanottopalvelut sekä neurospykiatrinen työryhmä. Riippuvuusvastaanotolta asiakkaalle tarjotaan ohjausta ja neuvontaa, hoidon tarpeen arviointia, avokatkaisu- ja avovieroitushoitoa. Lisäksi tiloissa järjestetään hoidollisia ja toiminnallisia ryhmiä sekä avokuntoutuskursseja.

Erikoistumaan psykiatrialle

Essotessa on avoinna erikoistuvien lääkäreiden työmahdollisuuksia psykiatrian erikoisalalle. Erikoistumisjakson ajankohta ja pituus voidaan räätälöidä joustavasti. Tarjoamme myös lyhytaikaisia sijaisuuksia.

Erikoistuvalla lääkärin työtehtävät voivat sijoittua

  • kolmelle aikuispsykiatrian osastolle
  • nuorisopsykiatrian osastolle
  • psykiatrian vastaanotolle
  • yleissairaalapsykiatrian työryhmään riippuvuusvastaanotolle

Päivystyksistä voi sopia joustavasti, huomioiden omaa elämäntilannetta.

Mitä tarjoamme?

erikoistumista nimetyn ohjaajan ohjauksessa eri psykiatrian osa-alueilla, mm. akuutti-, vanhus- ja yleissairaalapsykiatriassa

  • kokeneen moniammatillisen työryhmän
  • perehtymisen ECT-hoitoon kollegan ohjauksella
  • säännöllistä videovälitteistä ryhmäopetusta ja tieteellinen meeting

PSYKIATRIAAN ERIKOISTUMINEN MIKKELISSÄ

Itä-Suomen yliopisto järjestää kouluttautumisen tuen erikoistumisopintoihin. Erikoistumispalvelu Mikkelissä kestää 3 vuotta 3 kuukautta ja yliopistopalvelua tarvitaan 9 kuukautta.