Tiesitkö, että Etelä-Savon ja Keski-Suomen alueella itsemurhakuolleisuus on muuta maata korkeampaa?

Apua Ajoissa! -itsemurhien ehkäisyhankkeen tarkoituksena on vaikuttaa alueen itsemurhakuolleisuuteen tehostamalla olemassa olevia palveluja, ottamalla uusia keinoja käyttöön ja hälventämällä stigmaa aiheen ympäriltä. Hankkeen tärkeimpänä sanomana on ”aavista, puutu ja uskalla auttaa”, sillä itsetuhoisista ajatuksista kysyminen on jokaisen asia. Uskalla kysyä!

Apua Ajoissa hankkeen tärkeimpänä sanomana on "aavista, puutu ja uskalla auttaa"

MITÄ HANKKEESSA TEHDÄÄN?

Apua Ajoissa! -hanke muodostuu kahdesta laajasta osaprojektista.

Ensimmäisen osaprojektin tavoitteena on kehittää itsemurhavaarassa olevien, itsemurhaa yrittäneiden ja itsemurhan tehneiden läheisten palveluja.

  • Itsemurhien ehkäisyyn ja itsemurhaa yrittäneen hoitoon otetaan uusi hoitosuositus laajasti käyttöön terveydenhuollossa. Samaa hoitosuositusta hyödynnetään myös sosiaalihuollossa, järjestösektorilla, koulu- ja oppilashuollossa sekä kaikkien näiden toimintojen johtamisessa.
  • Itsemurhaa yrittäneiden hoito on aktiivista, hoitoon pääsy viiveetöntä ja palvelutarpeen arviointi järjestelmällistä. Lisäksi itsemurhaa yrittäneiden tai itsemurhan tehneiden omaiset ja läheiset huomioidaan entistä paremmin osana hoitopolkua.

Toisen osaprojektin tarkoituksena on vaikuttaa Etelä-Savon ja Keski-Suomen alueen kansalaisten ja ammattilaisten asenteisiin ja toimintatapoihin sekä tukea yhteisöllisyyttä ja yhteistä vastuuta.

  • Pyritään vähentämään itsemurhaan liittyviä ennakkoluuloja
  • Lisätään yleistä tietoisuutta itsemurhia ehkäisevistä tekijöistä ja itsemurhavaarassa olevien henkilöiden palveluista
  • Itsemurha-ajatuksiin puuttuminen on jokaisen asia. Pyritään saamaan seuraava periaate osaksi jokaisen kansalaisen ajatusmaailmaa: ”Kohtaa – välitä – kuuntele – saata tarvittaessa eteenpäin.”
  • Perheissä, joissa on tapahtunut itsemurha tai itsemurhayritys, otetaan Lapset puheeksi – menetelmä käyttöön. Menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta ja suunnitellaan lapsen arkipäivän sujumiseen keinoja.

Lue lisää hankkeesta ja sen edistymisestä Etelä-Savon sote-uudistuksen sivuilta.