Neljän sairaanhoitopiirin ja sote-yhtymän yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä on saanut nimen Aster.

Samaa nimeä käytetään myös projektista sekä Asiakasorganisaatiosta, joka koordinoi alueiden kehittämistyötä.

Nimi on muinaskreikkaa ἀστήρ (astér), tarkoittaen ”tähteä”, ja viittaa sitä kautta tiedon valoon.

Aster on tulevien vuosien aikana Essoten, Siun soten sekä Vaasan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien suuri yhteinen projekti. Sen myötä alueiden ammattilaiset saavat uuden työvälineen, joka sujuvoittaa työntekoa ja tiedonkulkua sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä tuo tiedonvaloa asiakkaiden ja potilaiden yksilöllisiin palvelupolkuihin.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän valmistelu sai tunnuksekseen nimen Aster. Merkki muodostaa viitteellisen A-kirjaimen ja Aster nimeen viittaavan viisisakaraisen tähden, joka symboloi verkostoa, tiedonsiirtoa ja tiedonvaloa.

Tunnus kuvastaa tiedon liikettä

Nimiprosessin ohella projektille suunniteltiin myös visuaalinen ilme, joka tulee varmasti tutuksi Aster-alueiden ammattilaisille.

Asterin liikemerkki (kuvio) muodostaa viitteellisen A-kirjaimen sekä Aster-nimeen viittaavan viisisakaraisen tähden, joka symboloi verkostoa, tiedonsiirtoa ja tiedonvaloa.

Viivasta piirtyy myös risteävä polku, jonka varrelta löytyy Asterin kolme toisiinsa linkittyvää palvelua – perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto ja erikoissairaanhoito. Liukuväri kuvastaa energistä hyvinvoinnin hehkua sekä palvelupolun ja tiedon liikettä järjestelmässä.

– Asterin visuaalinen ilme tulee näkymään projektin kaikissa materiaaleissa, verkkosivuilla ja some-kanavissa. Asterille on ensimmäisenä perustettu oma Facebook-sivu, joka kannattaa ottaa heti seurantaan! Aster-viestintää tullaan toteuttamaan yhteistyössä kaikkien Aster-alueiden kesken, kertoo Asterin viestinnästä vastaava asiantuntija Emilia Nikkinen.

Aster Etelä-savoa vetää Essote

Alueellisesta muutos- ja kehittämistyöstä vastaa alueellamme Aster Etelä-Savo, yhteistyökumppaneinaan Vaasan sairaanhoitopiirin Aster Bothnia, Aster Keski-Suomi sekä Aster Siun sote.

Essoten lisäksi Aster Etelä-Savoon kuuluvat Vaalijala ja Pieksämäen kaupunki. Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterille on varattu mahdollisuus liittyä hankkeeseen mukaan.

Hanke alkaa täysipainoisesti syksyllä 2020 vuoden mittaisella suunnitteluprojektilla, jonka aikana täsmennetään hankintavaiheessa määriteltyä toiminnallista ja teknistä kokonaisuutta vastaamaan tarjottua tuotekokonaisuutta.

Aster Etelä-Savo -tunnuksen alla valmistellaan Essoten alueen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoa.

Aster tuo tiedot helposti saataville

Yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta lähti liikkeelle käytännön tarpeesta. Kuntayhtymien käytössä olevat järjestelmät alkoivat tulla tiensä päähän, joten uudelle järjestelmälle, joka vastaisi nykyhetken ja tulevaisuudenkin toiminnallisiin tarpeisiin, alkoi olla tilausta.

Pitkän kilpailutusvaiheen päätteeksi hankkeen ohjausryhmä valitsi tietojärjestelmän toimittajaksi Cerner Ireland Limitedin (27.3.).

– Aster antaa ammattilaisille enemmän aikaa keskittyä tärkeään asiakastyöhön. Se mahdollistaa ajantasaisen terveyttä ja hyvinvointia koskevan tilannekuvan saamisen niin kansallisella, maakunnallisella kuin yksilötasolla, jolloin myös rajallisten voimavarojen kohdentaminen helpottuu jatkossa, sanoo Aster Etelä-Savon hankejohtaja Antti Mäkelä.

Aster-projekti tuo läpinäkyvyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon eri organisaatioiden välille ja kokoaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden tiedot samaan järjestelmään, asiantuntijoiden käytettäväksi.

Samalla asiakkaat ja potilaat saavat pääsyn omiin sosiaali- ja terveydenhuollon tietoihinsa kootusti yhdestä järjestelmästä.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä tulee tämänhetkisen tiedon mukaan käyttöön vaiheittain vuosien 2023–2025 aikana ensin Keski-Suomessa, sitten muualla. Täydessä laajuudessaan Aster tulee palvelemaan yli 700 000 kansalaista.

Lisätietoja

Simo Reipas
Johtaja, Aster
simo.reipas [at] ksshp.fi
050 516 5841

Antti Mäkelä
Hankejohtaja
Essote/Aster Etelä-Savo
antti.makela [at] essote.fi
040 359 6734