Essoten hallitus saa 6.6. käsiteltäväkseen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta on ollut käynnissä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) aloitteesta ja vetämänä yhdessä usean muun sairaanhoitopiirin kanssa.

– Nykyinen potilastietojärjestelmämme on tullut käyttöikänsä loppuun. Samasta syystä kaikkialla Suomessa ollaan kilpailuttamassa järjestelmiä. Hankinnalla luodaan edellytykset integraation ja digitalisaation laajamittaiselle hyödyntämiselle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissamme. Yhteistyö Keski-Suomen kanssa valikoitui pitkän harkinta- ja vertailuprosessin tuloksena, kertoo Essoten terveyspalvelujen vt. johtaja Santeri Seppälä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä mahdollistaa eri alojen ammattilaisten tehokkaan yhteistoiminnan eli sote-integraation. Järjestelmään liittyvät myös muuan muassa kansalaisten digitaaliset asiointipalvelut, koko väestön hyvinvoinnin ja terveyden analysointi sekä sen mukainen palveluiden suunnittelu, järjestäminen ja kohdistaminen.

– Järjestelmäkokonaisuus on tällä hetkellä kilpailutuksessa ja tavoitteena on tietysti saada parhaan hinta-laatu suhteen mukainen järjestelmä. Kilpailutuksessa hintapainotus on ict-hankinnaksi varsin korkea. Tavoitteeksi on asetettu kymmenen vuoden ajanjaksolle nykyistä kustannuskehitystasoa matalammat kustannukset, kertoo hankintaa Essotessa valmisteleva johtava sosiaalityöntekijä Antti Mäkelä.

Hankintaa toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, jossa hankintaprosessista vastaa KL-Kuntahankinnat Oy.

– Asiakkaillemme järjestelmän hankinta tulee näkymään paranevina palveluina. Nykyisin ammattilaisten pitää kaivaa tieto useista eri järjestelmistä, jotka eivät pelaa millään tavalla yhteen. Tulevaisuudessa järjestelmä auttaa ammattilaisia tarjoamalla tietoa yhdestä ainoasta järjestelmästä, Mäkelä kertoo.

Kilpailutuksessa on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Essoten lisäksi Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote, Vaasan sairaanhoitopiiri sekä kuntia Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirin alueilta.

– Kaikissa organisaatioissa järjestelmän hankintaa suurempi työ tulee olemaan toimintatapojen kehittämisessä. Emme osta vain ohjelmaa vaan uudistamme voimakkaasti toimintaamme, minkä uusi ohjelmisto puolestaan mahdollistaa, Mäkelä painottaa.

Päätös hankittavasta järjestelmästä tehdään kilpailutuksen päätyttyä lokakuussa tai viimeistään marraskuussa.

Essoten valtuusto linjaa hankintaan lähtemisestä 13.6.

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Antti Mäkelä
Johtava sosiaalityöntekijä
Essote
antti.makela [at] essote.fi
040 359 6734