Asiakkailla on mahdollisuus antaa palautetta Essoten palveluista verkkosivujemme kautta täältä.
Näistä palautteista koottu Essoten asiakaspalautejärjestelmän asiakkaiden avointen palautteiden sekä tyytyväisyyskyselyn raportti on julkaistu neljännesvuosittain ja sekä vuosiraporttina. Raportti kattaa kaikki Essoten tulosalueet.

Vuoden 2022 kolmanteen raporttikoosteeseen pääset tutustumaan tästä Asiakaspalautteiden raportti 0107_30092022

Seuraava raportti loka-joulukuulta julkaistaan tammikuussa 2023.

Lisätiedot tarvittaessa
Tuula Taivalantti
Palveluohjauspäällikkö, Essote
tuula.taivalantti@essote.fi