Asiakastyytyväisyyskyselyyn voit vastata Webropol-lomakkeella.