Hoitoon pääsy

Hoitotakuu koskee kiireettömään hoitoon pääsyä. Kunnat velvoitetaan järjestämään potilaan hoidon tarpeen arviointi ja potilaan tarvitsema hoito tietyissä määräajoissa 1.3.2005 alkaen.

Hoitotakuu perusterveydenhuollossa

 • terveyskeskukseen on saatava arkisin virka-aikana puhelinyhteys välittömästi
 • hoidon tarve on arvioitava viimeistään kolmantena päivänä yhteydenotosta, ellei sitä ole voitu arvioida heti puhelimessa
 • hoidon tarpeen voi arvioida muukin terveydenhuollon ammattilainen kuin lääkäri
 • hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista
 • suun terveydenhuoltoon on päästävä kolmessa kuukaudessa, mutta perustellusta syystä hoitoa voidaan lykätä enimmillään kuuteen kuukauteen.

Hoitotakuu erikoissairaanhoidossa

 • hoidon tarve on arvioitava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta
 • hoidon tarve arvioidaan joko lähetteen perusteella tai lisätutkimuksissa
 • arvioinnissa mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset tai erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta
 • hoito ja neuvonta on aloitettava kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen aloittamisesta
 • lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarve on arvioitava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta
 • alle 23-vuotiaiden mielenterveysongelmista kärsivien on päästävä hoitoon kolmessa kuukaudessa hoitotarpeen toteamisesta
 • hoitotakuu sisältyy erikoissairaanhoitolain muuttamisesta 17.9.2007 annettuun lakiin.

 Potilaan oikeus valita hoitopaikka 1.1.2014 alkaen

 • terveysaseman valinta
  • potilaan on ilmoitettava valintansa kirjallisesti nykyiselle ja valitulle terveysasemalle 
  • valitulle terveysasemalle pääsee hoitoon noin kolmen viikon kuluttua valinnasta
  • uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua
  • jos henkilö oleskelee säännöllisesti tai pidempiä aikoja kotikuntansa ulkopuolella, hänellä on oikeus saada kotikunnassa tehdyn hoitosuunnitelman mukaista hoitoa oleskelupaikkakuntansa terveyskeskuksessa
 • erikoissairaanhoitoa antavan sairaalan valinta
  •   yhteistyössä lähettävän lääkärin kanssa
  •   hoitopaikka on valittava niin, että se vastaa niitä tarpeita, joita potilaan hoito edellyttää.

Ks. tarkemmin Potilaan oikeudet, Valvira  sivut 4-5.
Valviran sivut