Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry Estery sai Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta projektirahoituksen OLKA® -kehittämishankkeelle (toiminta-aika 2019-2021). Hankkeen päättyessä vuoden 2021 lopussa, STEA myönsi pysyvän rahoituksen Esterylle, jonka turvaa OLKA-toiminnan jatkuvuuden Mikkelin keskussairaalassa. OLKAssa kehitetään sairaalavapaaehtoistoimintaa yhteistyössä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ja hyvinvointijärjestöjen kanssa.

OLKA® on sairaalan ja järjestöjen yhteistoimintaa. Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus potilaan ja heidän läheisensä kiireettömään kohtaamiseen sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA on HUS:n ja EJY ry:n luoma yhteistyömalli.

Estery logo

OLKA® -piste toimii Mikkelin Keskussairaalan Sote-kioskilla pääaulassa kahvila Kuutin vieressä.

Katso lyhyt video OLKA-toiminnasta

OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa.

OLKA® -piste tarjoaa

 • aikaa kohdata kasvokkain
 • ammattilaisen ja vapaaehtoisen tukea
 • tietoa vertaistuesta ja vertaistuen välitystä
 • tietoa potilasjärjestöjen ja sairaalan tukimuodoista
 • potilasjärjestöjen ja sairaalan yksiköiden teemapäiviä

Potilasjärjestöt, alan opiskelijat ja sairaalan yksiköt ovat tervetulleita järjestämään tapahtumia OLKA -pisteessä!
Teemapäivävaraukset sähköpostitse OLKAn työntekijöille Nooralle (noora@estery.fi p. 050-570 0551).

Meidät löytää myös Facebookista OLKA, Mikkeli ja Instagramista @olkamikkeli


Toimo ja Ilona -hahmotVapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta kuuluu OLKA-toimintaan ja sen tarkoituksena on antaa iloa, tukea ja toivoa potilaille ja heidän läheisilleen.

Toiminta on luottamuksellista
Kaikki Mikkelin keskussairaalassa toimivat vapaaehtoiset haastatellaan ja he käyvät ”Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa” –valmennuksen. Allekirjoittamalla sopimuksen vapaaehtoiset sitoutuvat vaitioloon sekä muihin vapaaehtoistoimintaa koskeviin sääntöihin. Vapaaehtoisille tarjotaan toiminnassa tukea ja virkistystä.

Vapaaehtoisen tunnistaa vihreästä liivistä, jonka selässä lukee ”vapaaehtoinen”.

Vapaaehtoistehtäviä ovat mm.

 • aula-avustaja
 • esiintyjä
 • juttukaveri
 • leikkikaveri
 • vertaistukija
 • saattohoidon tukihenkilö

OLKA® vapaaehtoisen Tehtäväkuvaukset:

Aula-avustaja ​Opastaminen, ohjaaminen ja tarvittaessa saattaminen sekä ilmoittautumisautomaatin käytössä rohkaiseminen.
Esiintyjä ​Laulaminen, esiintyminen, runon lausuminen.
​Juttukaveri ​​Keskusteleminen potilaiden ja läheisten kanssa.
Vertaistukija
​Vertaistukija toimii osastolla tai OLKA-pisteessä. Vertaistukija on koulutettu vertaistukihenkilö.
Muut tehtävät ​Edellä mainittujen tehtävien lisäksi räätälöidään tarpeiden mukaisia tehtäviä.

Vertaistalo.fi

Vertaistuesta löydät lisää tietoa Vertaistalosta www.terveyskyla.fi/vertaistalo

Lisätietoja

Projektipäällikkö, OLKA® koordinaattori
Noora Kähärä
050 5700 551
noora@estery.fi

Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry
ESTERY
Otto Mannisen katu 4, 50100 Mikkeli
045 665 8340