Essoten asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen

Vuoden 2017 koko palveluhinnasto on luettavissa täältä: palveluhinnasto_essote_2017_29122016

Avosairaanhoito

 • Avosairaanhoidon lääkärin vastaanotto 18 vuotta täyttäneiltä 20,90 euroa
 • Avosairaanhoidon erikoislääkäripalvelut 41,70 euroa, yli 18-vuotiailta.
 • Lääkärin kotisairaalakäynti 19,10 euroa
 • Avosairaanhoidon hoitajan vastaanotto 18 vuotta täyttäneiltä 11,50 euroa
  • sairauden edellyttämä hoidon arviointi tai seurantaan liittyvä käynti (esim. injektiot, ompeleiden poisto, nestetiputushoito)
 • Päivystysmaksu (muut yksiköt kuin MKS yhteispäivystys) 28,70 euroa
  • Arkisin klo 20.00–08.00, lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä
 • Etäpalvelu (videovälitteinen), verrattavissa vastaanottokäyntiin 20,90 euroa
 • Hoitajan kotisairaalakäynti 12,10 euroa
 • Diabeteshoitajan vastaanotto 11,50 euroa
 • Jalkaterapeutin vastaanotto 11,50 euroa
 • Ryhmäkäyntimaksu 25,00 euroa

Erikoissairaanhoito

 • Lyhytaikaisen sairaalahoidon hoitopäivämaksu 49,50 euroa
 • Psykiatrian hoitopäivämaksu 22,80 euroa
 • Sai­raa­lan vastaanotto­mak­su 41,70 euroa
 • Sarjahoitomaksu 18 vuotta täyttäneiltä 11,50 euroa
 • Yhteispäivystys MKS 41,70 euroa
  • Arkisin klo 20.00–08.00, lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä
 • Hoitajakäyntimaksu päivystyksessä 18 vuotta täyttäneiltä 11,50 euroa
 • Kuntoutushoidon hoitopäivämaksu 17,10 euroa /päivä
 • Päiväkirurgiamaksu 136,80 euroa
  Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80 euroa
 • Ryhmäkäyntimaksu 25,00 euroa
 • Apuvälinekäynti ja lääkinnällisen kuntoutuksen tutkimuskäynti ovat maksuttomia
 • Peruuttamaton ajanvaraus 51,40 euroa, peruttava ed. päivänä klo 12.00 mennessä
 • Sotaveteraaneilta ei peritä vastaanotto- eikä sarjahoitokäynneistä maksua 1.9.2010 alk.

Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista peritään laajuudesta riippuen enintään 51,40–61,80 euroa

MAKSUKATTO

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 691 euron ­ maksukatto, jota seurataan kalenterivuosittain. Maksukaton täytyttyä saa avohoi­don palve­lut pää­sään­töi­sesti maksut­ta, lyhytaikaisen sairaalahoidon maksu 22,80 euroon /vrk.

Maksukattoon sisältyvät maksut:

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäri- ja hoitajapalvelut (myös päivystysmaksu), fysioterapia, sar­jahoito, sairaalan vastaanottomaksut, päiväkirurgian maksu, yö- ja päivähoito, kun­toutus se­kä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut niin terveyden­huol­lon kuin sosiaa­li­huol­lon laitok­sis­sa.

Maksukaton ulkopuolelle jäävät:

Maksukattoon ei lasketa yksityislääkärien lähetteellä tehtäviä laboratoriotutkimuksia tai kuvauk­sia. Myös hammashoito, sairaankuljetukset, lääkärintodistukset, fysioterapian ryhmäkäyntimaksut, työterveyshuollon maksut sekä tu­losidon­nai­set mak­sut, kuten kotipalvelumaksut, ko­tisairaanhoidon maksut ja pitkäaikainen laitoshoito jäävät maksukaton ulko­puo­lel­le. Maksukatto ei kartu sellaisista maksuista, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrit­täjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain tai potilasvahinkolain mukaan tai joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Lasten maksut:
Alle 18-vuotiaan lapsen maksut lasketaan yhteen jommankumman vanhempansa tai muun huoltajan maksujen kanssa. Tällöin palvelut ovat maksukaton ylittymisen jälkeen maksuttomia kaikille, joiden maksut voidaan laskea samaan kertymään, lukuun ottamatta vanhemmalta tai muulta huoltajalta perittävää vuodeosastohoidon ylläpitomaksua.

VAPAAKORTTI

Kaikki alkuperäiset kuitit suoritetuista maksuista on säilytettävä huolellisesti. Maksukaton täyttymisen seuraami­nen ja tiedon siirtäminen eri laitosten välillä jo kerty­neistä maksuista on potilaan omalla vastuulla. Palvelunkäyttäjän maksettua asiakasmaksuja 691 euroa annetaan hänelle vapaa­kortti.

 

ASIAKASMAKSUT 2016

 • Poliklinikkamaksu 41,70
 • Hoitajakäyntimaksu (päivystyspoliklinikka) 18,00
 • Käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta 51,40
 • Hoitopäivämaksu lyhytaikaishoidossa 49,50
 • Hoitopäivämaksu maksukaton (691,00) täyttymisen jälkeen 22,80
 • Hoitopäivämaksu psykiatrisessa hoidossa 22,80
 • Sarjahoitomaksu 11,50
 • Päiväkirurgian toimenpidemaksu 136,80
 • Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80
 • Kuntoutushoidon hoitopäivämaksu vuodeosastolla 17,10
 • Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista peritään laajuudesta riippuen enintään 51,4061,80
 • Ryhmäkäyntimaksu 30,00
 • Sotaveteraaneilta ei peritä poliklinikka- eikä sarjahoitomaksuja.

Koko palveluhinnasto 2016 on luettavissa: palveluhinnasto 2016

Liitteet