Äidinmaitokeskuksen dieettikokki Riitta Tuominen ja pakastin täynnä luovutettua äidinmaitoa purkeissa
Äidinmaitokeskuksen pakastimissa säilytetään pastöroitua äidinmaitoa sairaalan tarpeisiin.

Mikkelin keskussairaalan Perhetalossa toimiva Äidinmaitokeskus toimii maidon luovuttajien turvin ja toimittaa äidinmaitoa vastasyntyneiden ja lasten osastojen tarpeisiin, silloin kun vauvan täysimetys ei onnistu. Äidinmaitokeskus:

  • ostaa äidinmaitoa äideiltä, joilta tulee maitoa yli oman vauvan tarpeen
  • haastattelee ja ohjaa maidon luovutukseen liittyvissä asioissa
  • varmistaa maidon käyttökelpoisuuden bakteeriviljelyin
  • käsittelee ja valmistaa äidinmaidon vastasyntyneille osastotilausten mukaisesti

Äidinmaidon luovuttajaksi?

Sairaaloiden äidinmaidon tarve voidaan turvata vain niiden imettävien äitien avulla, jotka haluavat luovuttaa ylimääräisen maidon. Äidinmaito on pienen vauvan paras ja luonnollisin ravinto hänen ensimmäisinä elinkuukausinaan. Keskosten ja eräiden sairauksien hoidossa äidinmaito on lähes välttämätöntä. Olet erittäin tervetullut luovuttajaksi, jos:

  • olet terve
  • et tupakoi
  • et käytä lääkkeitä, alkoholia tai huumausaineita

Jos haluat luovuttajaksi, ota yhteyttä Essoten Äidinmaitokeskukseen!

Sähköinen rintapumppu, termosalkkuja ja äidinmaitopulloja
Sähköinen rintapumppu, termosalkkuja ja äidinmaitopulloja

NÄIN MAIDON LUOVUTTAMINEN TAPAHTUU

Äidinmaitokeskus antaa kirjalliset ohjeet äidinmaidon lypsämisestä, maidon käsittelystä, välineiden huollosta sekä maidon tuomisesta sairaalaan. Sairaala lainaa äidinmaidon luovuttajalle sähkökäyttöisen rintapumpun, lypsysetit sekä termosalkun purkkeineen maidon sairaalaan kuljetusta varten.

Maidon vastaanoton yhteydessä otetaan bakteerinäytteitä, joiden avulla varmistetaan maidon laatu ja käyttökelpoisuus. Jos bakteereita kasvaa maidossa liikaa, ei sitä voida käyttää, eikä siitä myöskään makseta. Liiallisesta bakteerikasvusta ilmoitetaan puhelimitse. Vastaanotetusta äidinmaidosta maksetaan luovuttajalle 20 €/kg aina kuukauden vaihteessa.

Tarkempia tietoja äidinmaidon luovuttamista koskevista asioista saat Mikkelin keskussairaalan äidinmaitokeskuksesta.