aidinmaitokeskus

  • ostaa äidinmaitoa äideiltä, joilta tulee maitoa yli oman vauvan tarpeen,
  • haastattelee ja ohjaa maidon luovutukseen liittyvissä asioissa,
  • varmistaa maidon käyttökelpoisuuden bakteeriviljelyin,
  • käsittelee ja valmistaa äidinmaidon vastasyntyneille osastotilausten mukaisesti

Äidinmaidon luovuttajaksiko?

Äidinmaito on pienen vauvan paras ja luonnollisin ravinto hänen ensimmäisinä elinkuukausinaan. Keskosten ja eräiden sairauksien hoidossa äidinmaito on lähes välttämätöntä. Sairaaloiden äidinmaidon tarve voidaan turvata vain niiden imettävien äitien avulla, jotka haluavat luovuttaa ylimääräisen maidon.

Olette tervetullut luovuttajaksi jos:

  • olette terve
  • ette tupakoi
  • ettekä käytä lääkkeitä tai alkoholia.

Annamme kirjalliset ohjeet äidinmaidon lypsämisestä, maidon käsittelystä, välineiden huollosta sekä maidon tuomisesta sairaalaan. Sairaala lainaa äidinmaidon luovuttajalle sähkökäyttöisen rintapumpun, lypsysetit sekä styroxsalkun purkkeineen maidon sairaalaan kuljetusta varten.

Maidon vastaanoton yhteydessä otetaan bakteerinäytteitä, joiden avulla varmistetaan maidon laatu ja käyttökelpoisuus. Jos bakteereita kasvaa maidossa liikaa, ei sitä voida käyttää, eikä siitä myöskään makseta. Liiallisesta bakteerikasvusta ilmoitetaan puhelimitse. Vastaanotetusta äidinmaidosta maksetaan luovuttajalle 20 €/kg aina kuukauden vaihteessa.

Tarkempia tietoja äidinmaidon luovuttamista koskevista asioista saat Mikkelin keskussairaalan äidinmaitokeskuksesta.