Mammografiatutkimukset ovat natiiviröntgentutkimuksia, joissa kuvauskohteena on ainoastaan rintarauhasen kudos. Mammografialaitteisto on kehitelty korostamaan hyvin rintojen alueella olevia pieniäkin tiheyseroja. Laitteistosta lähtevä sädekeila kulkee kuvattavan rinnan läpi ja vaimenee samalla tuoden hyvin esille pienetkin tiheyserot. Näin saadaan tarpeeksi tarkkoja kuvia rinnoista ja mahdollisista kasvaimista.

Kuvantamisessa tehdään mammografiakuvausten lisäksi niihin liittyviä toimenpiteitä kuten paksuneula-, ohutneulabiopsioita ja lankamerkkauksia.

Liitteet