Etelä-Savon sairaanhoitopiirin (nykyisin ESSOTE) alue on jaettu palvelutasopäätöksessä sosiaali- ja terveysministeriön(STM) ohjeistuksen mukaisiin neliökilometrin suuruisiin ruutuihin. Nämä ruudut ovat riskialueluokkia sen mukaan kuinka monta ensihoitotehtävää neliökilometrin kokoisella alueella on vuorokaudessa, viikossa, kuukaudessa tai vuodessa. Riskiluokat sanelevat ensihoitoyksiköiden sijoittelun, jotta alueellamme päästään lainsäädännön edellyttämään tasavertaiseen palvelun saatavuuteen. Valvira edellytti kannanotossaan v.2014, että maantieteellisillä syillä ei voi selittää palvelun saatavuuseroja. Tämän kannanoton noudattaminen on erityisen hankalaa harvaanasutussa, vesistöjen rikkomassa ja mökkirikkaassa Etelä-Savossa.

Aluehallintovirasto valvoo ensihoitopalvelun yhdenvertaista saatavuutta. Alla olevassa taulukossa on esitetty kuinka hyvin alueellamme on riskiluokat saavutettu. Vierellä on esitetty valtakunnallinen tavoite riskiluokan tavoitettavuuteen.

ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TOTEUMA 2017 TAVOITETTAVUUS

Riskiluokka Hälytyksen kiireellisyysluokka

 

 

Valtakunnan tavoite % / Toteuma 2017

A/B C D
8 min 15 min 30 min 30 min 120 min
1 80/ 84% 95/ 95% 90/ 99% 95/ 95 % 90/ 100 %
2 70/ 59% 90/ 87% 70/ 97% 80/ 91 % 90/ 99 %
3 50/ 37% 80/ 73% 50/ 95% 70/ 81 % 90/ 99 %
4 15/ 8% 50/ 41% 40/ 87% 50/ 67 % 90/ 99 %
5

 A/B tehtävissä kohteen on saavuttanut taulukon sarakkeessa 8 ja 15min vähintään ensivasteyksikkö. A/B 30min, C ja D sarakkeet kuvaavat pelkästään ambulanssin saatavuutta.

Riskiluokka Kpl Asukkaita
1 6 10715
2 68 45258
3 81 12248
4 6812 35684
5 5593 0

Riskiluokkien määrä sekä asukasluvut kussakin riskiluokassa.

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty kokonaistehtävämäärä kiireellisyysluokittain vuonna 2017

Vanhemmat tilastot

Ensihoidon tavoitettavuus vuonna 2016

Ensihoidon tavoitettavuus vuonna 2015

 

Lisätietoa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110340
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/71962/Julk201111.pdf?sequence=1
https://www.avi.fi/web/avi/-/aluehallintovirastot-aloittavat-ensihoidon-valvonnan#.V-DlAU1f2Uk

 

 

Liitteet