• ensivastetoiminnalla tarkoitetaan organisoidun ja koulutetun ensihoitojärjestelmän ulkopuolisen yksikön käyttöä hätätilapotilaiden alkuvaiheen hoidossa ennen sairaankuljetuksen kohteeseen saapumista. Ensivastetoiminta on osa ensihoitotoimintaa ja yksi lenkki porrastetussa ensihoitojärjestelmässä.
  • ensivaste on se yksikkö, joka saapuu ensimmäisenä paikalle ja kykenee aloittamaan hoidon. Ensivastetoiminnalla tuetaan sairaankuljetusta ja nopeutetaan hätätilapotilaan avun saantia. Ensivasteyksikkö hälytetään silloin, kun se voi saavuttaa hätätilapotilaan nopeammin kuin ensihoitoyksikkö, tai kohteeseen tarvitaan ensivasteyksikköä avustamaan ensihoitoyksikköä. Ensivasteyksikkö ei koskaan korvaa ensihoitoyksikön tarvetta, vaan sen tehtävänä on pienentää hätätilapotilaan avun saannin viivettä.
  • ensivasteyksikössä vähintään kahdella henkilöllä tulee olla ensivastetoimintaan soveltuva koulutus