Hoitotason ensihoidolla tarkoitetaan hoitoa, jota antaa ensihoitopalvelusta annetussa asetuksessa (340/2011) määritellyn terveydenhuollon koulutuksen saanut ammattihenkilö

 • Ensihoitaja-AMK
 • Sairaanhoitaja, jolla on 30 opintopisteen ensihoitoon suuntaava lisäkoulutus.

Minimivarustus

 • Kuten perustaso ja lisäksi muu varustus paikallisten toimintaohjeiden edellyttämiä hoitotoimenpiteitä varten.

Ohjaus ja valvonta

 • Sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri ohjaa ja valvoo hoitotason toimintaa.
 • Alueen ensihoitopalvelun kenttäjohtaja ja lääkäriyksikkö ohjaavat ja valvovat operatiivista toimintaa.

Miehitys

 • Miehitetään vähintään yhdellä hoitotason ensihoitajalla.
 • Työskentelyn hoitotason yksikössä tulee olla päätoimista.
 • Kaikkien työssä olevien on
  • osallistuttava säännöllisesti ylläpitokoulutukseen ja testaukseen
  • hallittava alueelliset toimintaohjeet.