• päivystävä ensihoitopalvelun kenttäjohtaja toimii tilannejohtajana Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella.
  • ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävänä on usean yksikön ja moniviranomaistilanteissa määrätä toiminta-alueensa ensihoitopalvelun yksiköiden ja alueellaan olevien muiden ambulanssien käytöstä ensihoitopalvelun tehtävissä. Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja tehtävänä on tukea hätäkeskusta tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen välillä ennalta sovituista päivittäistoiminnan ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan, kuten tilanteissa, joissa ensihoitopalvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat voimavarat.
  • ensihoitopalvelun kenttäjohtajien tehtävänä on kehittää ensihoitopalvelun toiminnallista kokonaisuutta, joka toimii kiinteässä yhteistyössä toiminta-alueen päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden sekä muiden yhteistyöviranomaisten kanssa.