• Perustason ensihoidolla tarkoitetaan ensihoitopalvelusta annetussa asetuksessa (340/2011) määritellyn koulutuksen saaneen henkilön antamaa hoitoa.
 • Terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntaava koulutus
 • Pelastaja

Ohjaus ja valvonta

 • Sairaanhoitopiiri ohjaa ja valvoo perustason toimintaa.
 • Ensihoidon kenttäjohtajat, hoitotason yksiköt ja lääkäriyksiköt ohjaavat ja valvovat osaltaan perustason yksiköiden operatiivista toimintaa.

Miehitys

 • Miehitetään kahdella perustason ensihoitajalla, joista vähintään toisen tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilö
 • Yksikössä toimivien sijaisten tulee täyttää samat vaatimukset kuin vakituisen henkilöstönkin.
  • Perustason yksikössä ei tulisi toimia kahta lyhytaikaista (alle 3 kk) sijaista samanaikaisesti.

Edellytykset

 • Kaikkien työssä olevien on
  • osallistuttava säännölliseen ylläpitokoulutukseen ja testaukseen
  • hallittava alueelliset toimintaohjeet