Vastaa asiakaskyselyyn tästä

Kotisairaala on lääkärijohtoista, moniammatillisen hoitotiimin antamaa ympärivuorokautista kotona annettavaa hoitoa, joka korvaa osastohoidon. Tiimissämme työskentelee kuusi sairaanhoitajaa sekä kotisairaalan vastaava hoitaja. Meillä on mahdollisuus tarjota tarvittaessa hoitojakson aikana fysioterapeutin-, sosiaalihoitajan- sekä psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja sekä lääkärin kotikäyntejä.

Mahdollisen yöaikaisen hoidon toteuttaa ensihoito.

Asiakkaan tulee selviytyä omatoimisesti tai omaisen avulla päivittäisistä toiminnoista, olla yhteistyökykyinen ja halukas kotona tapahtuvaan hoitoon.

Ennen kotisairaalaan siirtymistäsi hoitava lääkäri diagnosoi sairauden, arvioi mahdollisuuden kotisairaala hoitoon ja tekee määräykset sekä hoitosuunnitelman hoidon toteuttamista varten.

  

Kotisairaalassa

  • Toteutamme suonen sisäisiä lääkityksiä ja nesteytyksiä
  • Hoidamme vaativia haavahoitoja ja palovammoja
  • Toteutamme suunniteltuja verensiirtoja
  • Hoidamme syöpäpotilaita taudin eri vaiheissa
  • Annamme saattohoitoa kotiympäristössä