kirurginen fysiatriaKirurgiset potilaat saavat fysioterapiaa tarpeen mukaan leikkausosastolla, kirurgian vuodeosastoilla 22 ja 33 sekä kuntoutusosastolla 11. Fysioterapia kuuluu kirurgisille potilaille osana hoitoa ja kuntoutusta. Kuntoutusosasto 11 sijaitsee Kyyhkylän kuntoutuskeskuksessa. Kuntoutusjakso voi kestää muutamasta päivästä 2-3 viikkoon.

Leikkausosastolla ohjausta saavat esimerkiksi olkapään tai polven päiväkirurgiseen toimenpiteeseen tulevat potilaat.

Vuodeosastoilla fysioterapiaohjausta saavat suunniteltujen leikkausten jälkeen potilaat, joille on tehty esimerkiksi lonkan tai polven tekonivel-, selkä-, keuhko-, verisuoni- tai vatsa-alueen leikkaus. Fysioterapiaohjausta saavat myös plastiikkakirurgiset potilaat, erilaiset tapaturmapotilaat, esimerkiksi murtuma- ja palovammapotilaat.

Fysioterapian tavoitteena on potilaan toimintakyvyn edistäminen. Tähän pyritään yksilöllisellä, oikea-aikaisella ja kannustavalla ohjauksella potilaan omatoimisuutta tukien. Fysioterapia sisältää liikkumisen ja päivittäisten toimintojen harjoittelua sekä liike- ja lihasvoimaharjoituksia leikkauksesta johtuvat määräaikaiset rajoitukset huomioiden. Lisäksi arvioidaan potilaan apuvälineiden tarve ja ohjataan niiden käyttö. Tarvittaessa potilas ohjataan jatkofysioterapiaan.