Potilaat ohjautuvat lasten ja nuorten fysioterapiaan lääkärin lähetteellä lastentautien ja lastenneurologian poliklinikoilta, lastentautien osastolta, vastasyntyneiden teho-osastolta sekä fysiatrian poliklinikalta. Suurimpina potilasryhminä ovat vaikeavammaiset lapset ja nuoret, keskosena syntyneet lapset, kirurgiset traumapotilaat, tuki- ja liikuntaelinsairaat potilaat, kipupotilaat sekä hengityselinsairaat lapset ja nuoret.

Toteutamme fysioterapiaa yhteistyössä lapsen tai nuoren sekä hänen perheensä ja muun lähipiirinsä kanssa. Toimimme sekä sairaalassa että sen ulkopuolella yhteistyössä monien eri ammattiryhmien, kuten päivähoidon ja koulun edustajien kanssa.

Lasten ja nuorten fysioterapian olennaisena osana on tutkiminen ja arviointi. Niiden pohjalta laaditaan lapselle tai nuorelle tarvittaessa kuntoutussuunnitelma. Fysioterapian tavoitteena on mahdollisimman itsenäisen liikkumis- ja toimintakyvyn saavuttaminen ja ylläpitäminen terapian, ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Jatkohoidon ja -fysioterapian suunnittelu tapahtuu moniammatillisessa työryhmässä yhdessä lapsen, vanhempien, terapeuttien sekä päivähoidon / koulun kanssa. Fysioterapeutti osallistuu myös lapsen tai nuoren apuvälinetarpeen arviointiin sekä apuvälineiden hankintaan ja käytön ohjaukseen tehden yhteistyötä alueellisen apuvälineyksikön kanssa.