Fysioterapeutti työskentelee päivystyspoliklinikalla ja -osastolla osana moniammatillista tiimiä. Fysioterapian tavoitteena on potilaan toimintakyvyn ja liikkumisen vahvistuminen sekä kotona pärjäämisen tukeminen.

Päivystyspoliklinikalla ja päivystysosastolla fysioterapiaa saavat esimerkiksi yleistilanlaskupotilaat, konservatiivisesti hoidettavat murtumapotilaat, asentohuimauspotilaat tai potilaat, joiden liikkumista sekä apuvälinetarvetta arvioidaan.

Fysioterapia sisältää potilaan liikkumisen arviointia ja ohjausta, harjoitteiden ohjausta, iäkkään potilaan kotona selviytymisen arviointia, apuvälinekartoitusta ja käytön ohjausta sekä yhteyshenkilönä toimimista potilaan kuntoutumista tukevien palveluiden järjestämiseksi kotipaikkakunnalle.

Teho-osastolla fysioterapeutin tehtäviin kuuluu potilaan hengitystoiminnan ja verenkierron avustaminen ja aktivointi sekä kuntoutuksen suunnittelu ja aloittaminen tiiviissä yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Potilaan mahdollisimman varhaisella aktivoinnilla ja mobilisoinnilla pyritään edistämään toipumista ja toimintakyvyn palautumista. Fysioterapian tavoitteena on edistää potilaan toipumista niin, että hänet voidaan siirtää oman erikoisalansa vuodeosastohoitoon.