psykiatrinen fysioterapiaPsykiatrisen fysioterapian tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen. Työskentelyssä lähestymistapana käytetään psykofyysistä fysioterapiaa, jossa keskeistä on ymmärrys siitä, että mieli ja keho muodostavat keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa olevan kokonaisuuden. Kehontuntemukset vaikuttavat mieleen ja tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen, kehon muihin toimintoihin sekä kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysisen fysioterapian tavoitteet määräytyvät potilaan yksilöllisten voimavarojen ja elämäntilanteen mukaisesti. Fysioterapian tavoitteena voi olla esimerkiksi rentoutumisen harjaantuminen, kipujen lievittyminen, kehonkuvan eheytyminen, voimavarojen tunnistamisen edistyminen sekä vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen harjaantuminen. Fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla potilas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja arkielämäänsä. Fysioterapia perustuu luottamukselliseen, lempeään ja hyväksyvään vuorovaikutukseen, jossa potilaan omat toiveet ovat merkityksellisiä.

Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ovat mm. liikeharjoitteet, hengitys- ja kehotietoisuusharjoitukset, rentoutusmenetelmät, lämpö- ja kosketushoidot sekä vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet. Psykofyysistä fysioterapiaa voi suositella erityisesti henkilöille, joilla on stressioireita, uupumista, jännittyneisyyttä, masennusta, ahdistusta, syömishäiriöitä, erilaisia kiputiloja tai post-traumaattisia stressioireita.

Psykofyysinen fysioterapia toteutuu sairaalahoidossa oleville potilaille yksilö- ja ryhmäterapiana sekä eri psykiatrian poliklinikoiden potilaille yksilöterapiana. Fysioterapiaan tarvitaan lääkärin lähete.