Sisätautien fysioterapiaa toteutetaan sisätautien osastolla 34, valvontayksikössä, hoitokeskuksessa sekä polikliinisesti. Potilaista suurin osa on osastohoidossa sydän- tai keuhkosairauksien akuuttivaiheiden vuoksi. Sydänpotilaista fysioterapeutin ohjausta saavat sydäninfarktin, sydänleikkauksen tai pallolaajennuksen läpi käyneet. Muita potilasryhmiä ovat esimerkiksi pneumonia-, keuhkofibroosi-, keuhkosyöpä-, muut syöpä-, munuais-, astma- ja tuberkuloosipotilaat.

Sydänleikkauspotilaiden fysioterapia alkaa jo ennen leikkausta etukäteisohjauksella. Sairaalahoidossa fysioterapian tavoitteena on ohjata potilasta liikunta- ja toimintakyvyn palautumisessa sairauden akuutin vaiheen jälkeen sekä antaa tukea potilaalle sopeutumisessa sairauden kanssa elämiseen. Lisäksi fysioterapeutti ohjaa potilaan tarvittaessa jatkokuntoutukseen sekä hoitaa apuvälinetarpeen arviointia, sovittamista ja lainausta.

Polikliinisesti fysioterapiaa toteutetaan yksittäisinä ohjauskäynteinä, sydänleikattujen kontrollikäynteinä, suorituskyvyn arvioina tai harvatahtisena seurantana. Suorituskyvyn mittarina käytetään mm. kuuden minuutin kävelytestiä esimerkiksi arvioidessa vajaatoimintapotilaan hoidonvaikutusta tai keuhkopotilaan kotihappihoidon tarvetta. Polikliininen fysioterapia voi olla myös hengitysfunktioiden mittausta, ohjausta liman irrotukseen, liikuntaneuvontaa ja hengitystekniikan ohjausta.

Potilaille ja heidän omaisilleen tarjotaan tukea kuntoutumiseen mm. ensitietopäivillä, joita järjestetään potilaskohtaisesti sydän-, astma- ja uniapneapotilaille.