Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiaan potilaat tulevat fysiatrian poliklinikan ja muiden erikoisalojen lääkäreiden lähetteillä. Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia keskittyy aikuisten potilaiden tuki- ja liikuntaelinoireisiin ja pitkittyneisiin kipuongelmiin.

Fysioterapian tavoitteena on potilaan toimintakyvyn edistäminen yksilöllisellä, oikea-aikaisella ohjauksella. Tavoitteena on omien kivunhallintakeinojen omaksuminen ja potilaan omatoimisuuden tukeminen.

Fysioterapia sisältää toimintakyvyn ja liikehäiriöiden tutkimista ja arviointia. Terapiakeinoina ovat yksilöllinen ohjaus, neuvonta ja kivun hallintakeinojen etsiminen sisältäen terapeuttisen harjoittelun, manuaalisen ja fysikaalisen terapian eri menetelmät. Käytössä on lainattavia apuvälineitä tukemaan potilaan omatoimista selviytymistä. Fysioterapia toteutetaan yhteistyössä potilaan ja lähettävän tahon kanssa. Poliklinikkatoimintaan kuuluu myös yksilöllinen vesiharjoittelu Moision terapia-altaalla.