Kirurgiassa toiminta painottuu käsikirurgisten potilaiden toimintamahdollisuuksien edistämiseen, yksilöllisten lastojen tekemiseen, ohjaukseen sekä apuvälinetarpeen selvittämiseen. Muilta erikoisaloilta pyynnöt painottuvat toimintakyvyn arviointeihin, ohjaukseen, apuvälinetarpeen selvittelyyn sekä yksilöllisten lastojen tekemiseen.

Toimintaterapeutti tarjoaa palveluita useille keskussairaalan erikoisaloille. Pyyntöjä tulee käsikirurgian, sisätautien, plastiikkakirurgian ja reumatautien erikoisaloilta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta sekä tarvittaessa keskussairaalan muilta osastoilta. Toimintaterapeutti arvioi potilaan toimintamahdollisuuksia, taitoja ja valmiuksia.