Lastenneurologiassa toimintaterapeutti osallistuu moniammatillisen työryhmän jäsenenä lapsen kehityksellisiin arviointeihin ja kehityksen seurantaan. Toimintaterapeutti arvioi lapsen toimintakokonaisuuksien hallintaa ja toiminnan osatekijöitä eli taitoja sekä toimintavalmiuksia. Arvioinnissa huomioidaan myös lapsen toimintaympäristö ja sen asettamat vaatimukset. Työhön kuuluu osallistuminen kuntoutussuunnitelman laatimiseen ja jatkohoidon järjestämiseen. Toimintaterapeutti ohjaa lapsen lähiympäristöä sekä arvioi apuvälinetarvetta.