neurologinen toimintaterapia2Toimintaterapeutti työskentelee neurologian kuntoutusosastolla. Osastolla on sekä lyhyitä arviointijaksoja että pidempiä kuntoutusjaksoja. Yleisin potilasryhmä on aivoverenkiertohäiriöön sairastuneet potilaat. Muita potilasryhmiä ovat mm. aivovamma-, selkäydinvamma-, kipu- sekä erilaiset harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavat potilaat. Lisäksi polikliinisia pyyntöjä tulee lääkinnällisestä kuntoutuksesta, neurologian poliklinikalta ja plastiikkakirurgialta palovammapotilaiden arpi- ja painetekstiilihoitoihin.

Toimintaterapeutti arvioi potilaan toimintakokonaisuuksien hallintaa ja toiminnan osatekijöitä eli taitoja sekä toimintavalmiuksia. Toimintaterapiassa tarkastellaan potilaan toimintamahdollisuuksia elämän eri osa-alueilla ja arvioidaan taitoja selviytyä päivittäisistä toiminnoista, esimerkiksi kykyä pukeutua, laittaa ruokaa, tehdä työtä, opiskella ja harrastaa. Arvioinnissa huomioidaan potilaan toimintaympäristö ja sen asettamat vaatimukset. Arviointimenetelminä käytetään haastattelua, toiminnallisten tilanteiden havainnointia ja standardoituja testejä.

Toimintaterapian tavoitteena on tukea potilaan mahdollisuuksia selvitä arjesta itsenäisemmin. Terapiassa käytetyt menetelmät ovat toiminnallisia, sopivan haasteellisia ja potilaalle mielekkäitä sisältäen esimerkiksi yläraajan toimintaa edistävää tai päivittäisten toimintojen harjoittelua. Ympäristöön vaikuttaminen, apuvälineiden ja ortoosien käyttö ovat myös keinoja mahdollistaa toimintaa. Tarvittaessa potilaalle pyritään järjestämään jatkotoimintaterapiaa avosektorilla.