Fysiatrian poliklinikalla toteutuvat tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnosointi sekä hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu.

Fysiatrian poliklinikan TULES-kuntoutusjaksoja toteutetaan fysiatrian erikoislääkärin arvion mukaan potilaille, joille perusterveydenhuollon tarjoamat kuntoutuspalvelut eivät riitä tai Kelan järjestämät kuntoutuspalvelut eivät ole tarkoituksenmukainen vaihtoehto. Moniammatilliseen kuntoutustiimiin kuuluvat lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijä.

Fysiatrian poliklinikalle pääsee lääkärin lähetteellä erikoissairaanhoidosta, terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai yksityislääkärin vastaanotolta. Fysiatrian yksikön ylilääkäri käsittelee lähetteet ja potilaat kutsutaan vastaanotolle kirjeitse.

esper_0815