Potilaat saavat fysio- ja toimintaterapiaa vuodeosastoilla lääkärin lähetteen tai palvelusopimuksen perusteella. Toiminta- tai fysioterapiaa tarvitsevat etenkin potilaat, joilla on tuki- ja liikuntaelinten sekä vatsa- tai hengityselinten sairauksia. Hoidamme myös tehohoidossa olevia, neurologisia sekä sisätauteja sairastavia potilaita.

Aikuispotilaiden kohdalla toimintamme painottuu sairauden akuuttivaiheeseen sekä mahdollisen jatkokuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Lapsipotilaiden fysio- ja toimintaterapiassa painottuvat erilaiset arviot, esimerkiksi tutkittaessa kehitysviiveitä. Myös lapsipotilaiden jatkokuntoutuksen arviointi ja järjestäminen ovat keskeisiä tehtäviämme.

Fysioterapeuttien tehtävänä vuodeosastoilla on potilaiden liikunta- ja toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpitäminen. Tähän pyritään lihasharjoittelun, perusliikunnan harjoittamisen sekä erilaisten koordinaatiokykyä, tasapainoa sekä hengitystoimintaa parantavien harjoitusten avulla. Apuna käytetään tarvittaessa erilaisia liikuntaa tukevia apuvälineitä. Lapsipotilaiden osalta ohjauksessa painottuu myös lapsen eri kehitysvaiheiden tukeminen sekä vanhempien ohjaus.

Toimintaterapia vuodeosastoilla on toimintakyvyn arviointia ja tukemista potilaiden arkipäivän toiminnoissa. Lisäksi toimintaterapiassa käytetään erilaisia mittaus- ja arviointikeinoja esimerkiksi käden käytön ja koordinaation selvittämiseksi ja harjoittamiseksi.

Toiminnassa korostuu moniammatillinen yhteistyö muiden potilasta hoitavien henkilöstöryhmien kanssa. Yhteistyötä tehdään paljon myös jatkokuntoutukseen liittyvissä asioissa esimerkiksi perusterveydenhuollon ja kotikuntoutuksen kanssa.