Fysioterapia on kuntalaisten perusliikkumisen, toimintakyvyn ja työkykyisyyden ylläpitämistä ja edistämistä erilaisin fysioterapeuttisin menetelmin.

Asiakkaitamme ovat kaikenikäiset kuntalaiset, joilla on esimerkiksi erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia, neurologisia sairauksia tai motorisen kehityksen viivettä (lapset). Toimintamme lähtökohtana on asiakkaan omatoimisuuden tukeminen. Palvelun piiriin tuleminen edellyttää terveydenhuollon ammattilaisen arviota (esim. lääkäri, sairaanhoitaja/terveydenhoitaja). Fysioterapiaa toteutetaan sekä yksilö- että ryhmämuotoisena.

Yksilövastaanotto:

Essote fysioterapian vastaanotto ryhti neuvonta

Fysioterapeutti tekee alkututkimuksen ja kartoittaa asiakkaan toimintakykyä. Fysioterapeutin yksilövastaanotolla hän voi esimerkiksi saada ohjausta omatoimisiin harjoituksiin ja kivun hoitoon. Asiakkaan tilanteesta riippuen fysioterapiaan voi sisältyä lisäksi terapeuttista harjoittelua, toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa tai apuvälinetarpeen arviointia. Asiakas saa tarvitsemansa apuvälineet joko hyvinvointiaseman fysioterapeutilta tai alueellisesta apuvälineyksiköstä.

  •  Yksilökäynnin hinta on 11,40 euroa / käynti

Essote jalan kuormituksen analysointi

Ryhmätoiminta:

Kaikilla hyvinvointiasemilla on ryhmätoimintaa. Ryhmäkäyntejä edeltää fysioterapeutin yksilövastaanottokäynti. Tällöin fysioterapeutti miettii asiakkaan kanssa mikä ryhmä olisi tässä tilanteessa sopivin. Mikkelissä tekonivelpotilaiden ryhmiin asiakas voi tulla myös ilman yksilökäyntiä (ryhmät ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen).

  • Ryhmäkäyntien hinta on 30 €/ käyntisarja.

Kysy oman hyvinvointiasemasi fysioterapeutilta, mitä ryhmiä heillä on tarjolla.