Fysioterapia on kuntalaisten perusliikkumisen, toimintakyvyn ja työkykyisyyden ylläpitämistä ja edistämistä erilaisin fysioterapeuttisin menetelmin.

Asiakkaitamme ovat kaikenikäiset kuntalaiset, joilla on esimerkiksi erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia, neurologisia sairauksia tai motorisen kehityksen viivettä (lapset). Toimintamme lähtökohtana on asiakkaan omatoimisuuden tukeminen. Palvelun piiriin tuleminen edellyttää terveydenhuollon ammattilaisen arviota (esim. lääkäri, sairaanhoitaja/terveydenhoitaja). Fysioterapiaa toteutetaan sekä yksilö- että ryhmämuotoisena.

Yksilövastaanotto

Essote fysioterapian vastaanotto ryhti neuvonta

Fysioterapeutti tekee alkututkimuksen ja kartoittaa asiakkaan toimintakykyä. Fysioterapeutin yksilövastaanotolla hän voi esimerkiksi saada ohjausta omatoimisiin harjoituksiin ja kivun hoitoon. Asiakkaan tilanteesta riippuen fysioterapiaan voi sisältyä lisäksi terapeuttista harjoittelua, toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa tai apuvälinetarpeen arviointia. Asiakas saa tarvitsemansa apuvälineet joko hyvinvointiaseman fysioterapeutilta tai alueellisesta apuvälineyksiköstä.

  •  Yksilökäynnin hinta on 11,60 euroa / käynti

Essote jalan kuormituksen analysointi

Ryhmätoiminta

Kaikilla hyvinvointiasemilla on ryhmätoimintaa. Ryhmäkäyntejä edeltää fysioterapeutin yksilövastaanottokäynti. Tällöin fysioterapeutti miettii asiakkaan kanssa mikä ryhmä olisi tässä tilanteessa sopivin. Mikkelissä tekonivelpotilaiden ryhmiin asiakas voi tulla myös ilman yksilökäyntiä (ryhmät ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen).

  • Ryhmäkäyntien hinta on 30 €/ käyntisarja.

Kysy oman hyvinvointiasemasi fysioterapeutilta, mitä ryhmiä heillä on tarjolla.

Fysioterapeutin vastaanotolle hakeutuminen

  • Fysioterapeutin lähetevastaanotto

Kenelle: Jos olet saanut lähetteen fysioterapiaan lääkäriltä varaa aika hyvinvointiasemasi fysioterapeutilta. Katso hyvinvointiasemasi yhteystiedot sivun oikeasta reunasta.

  • Fysioterapeutin suoravastaanotto

Kenelle: Osa tuki- ja liikuntaelinsairauksista ei vaadi lääkärikäyntiä. Kun olet yhteydessä terveysneuvoon tai muuhun hoitajaan hyvinvointiasemalla, hoitaja tekee hoidontarpeenarvion ja voi sen perusteella ohjata sinut fysioterapeutin suoravastaanotolle. Suoravastaanotto on tarkoitettu sinulle, jolla on tuki- ja liikuntaelinvaiva (mm. selän, niskan, olkapään, lonkan, polven tai nilkan kiputilat).

Fysioterapeutin suoravastaanotolla saat heti ohjeita ja neuvoja oman vaivasi hoitamiseen. Suoravastaanotolla fysioterapeutti tekee haastattelun ja tutkimuksen perusteella hoitosuunnitelman. Hoitona voi olla itsehoito-ohjeita, liikuntaohjeita, ryhmä-/yksilökuntoutusta tai lääkkeetöntä kivunhoitoa. Hän opastaa sinua käsikauppakipulääkkeiden käytössä ja kirjoittaa sinulle tarvittaessa 1-5-pv sairauslomaa. Fysioterapeutilla on mahdollisuus konsultoida lääkäriä.

  • Fysioterapeutin suoravastaanotto sähköisesti

Voit varata ajan fysioterapeutin suoravastaanotolle itse osoitteesta https://www.essote.fi/ajanvaraus/.

Kenelle: Suuri osa tuki- ja liikuntaelinvaivoista ei vaadi lääkärikäyntiä. Voit varata ajan fysioterapeutilta, kun sinulla on tuki- ja liikuntaelinvaiva (mm. selän, niskan, olkapään, polven kivut). Fysioterapeutti tekee tutkimuksen perusteella hoidontarpeenarvion, antaa sinulle hoito-ohjeita, opastaa kipulääkkeiden käytössä ja tarvittaessa konsultoi lääkäriä. Fysioterapeutti voi kirjoittaa 1-5 pv sairauslomaa.

HUOMIOI!
Jos sinulle on sattunut tapaturma tai olet kuumeinen, ota suoraan yhteys lääkäriin tai päivystykseen. Suoravastaanotto ei ole tarkoitettu lähetteellisille asiakkaille (katso kohta Fysioterapeutin lähetevastaanotto).