Kuntoutustutkimusyksikkö on julkisen terveydenhuollon lakisääteistä toimintaa. Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä, elämänhallintaa ja itsenäistä suoriutumista.

Essoten Kuntoutustutkimusyksikkö toteuttaa ja koordinoi alueensa kuntoutustoimintaa, seuraa kuntoutuksen toteutumista sekä kehittää kuntoutuspalveluja.

Mitä palveluja KUNTOUTUSTUTKIMUSYKSiKKÖ TARJOAA

yksikkömme palvelut on tarkoitettu pitkäaikaissairaille ja vammaisille sekä heidän lähiyhteisöilleen:

Kuntoutustutkimus

 • kuntoutustarpeen ja kuntoutusmahdollisuuksien arvio
 • työ- ja toimintakyvyn arvio ja työkokeilut
 • lääketieteelliset, sosiaaliset ja psykologiset selvitykset
 • selkäydin- ja aivovammapoliklinikka

Kuntoutusohjaus

 • tukee kuntoutujan ja hänen läheistensä selviytymistä sairauden tai vammautumisen tuomassa muutoksessa
 • kuntoutusohjausta toteuttavat eri vamma- ja sairausryhmien kuntoutusohjaajat. He tapaavat asiakkaita sairaalassa, asiakkaiden kotona, koulussa, työpaikalla ym. ja osallistuvat kuntoutus-, palvelu- ja koulutussuunnitelmien laatimiseen yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä sekä eri viranomaistahojen kanssa.
 • yhteistyö Kelan, vakuutusyhtiöiden ja potilasjärjestöjen kanssa.
 • katso kuntoutusohjaajien yhteystiedot ja tehtäväalueet sivun alaosasta.

Sopeutumisvalmennus

 • kuntoutujan ja läheisten ohjaus ja tukeminen
 • omana toimintana  tai ostopalveluna
 • tietoa sairaudesta tai vammasta, sen hoidosta, kuntoutumismahdollisuuksista, apuvälineistä jne.

Terapiat

 • ylläpitävät ja parantavat kuntoutujan toimintakykyä
 • Essoten omana toimintana tai ostopalveluna
  • fysio- ja toimintaterapia
  • puheterapia
  • psykoterapia
  • neuropsykologinen kuntoutus

Kuntoutusjaksot

 • avokuntoutus
 • laitoskuntoutusjaksot Essoten omana toimintana tai ostopalveluna ulkopuolisilta kuntoutuslaitoksilta

 

Mitä palvelu maksaa?

Kuntoutustutkimusyksikön palveluista ovat asiakkaille maksuttomia kuntoutustutkimukset, kuntoutusohjaus sekä sopeutumisvalmennus. Terapioista ja kuntoutusjaksoista peritään asetuksen mukaiset asiakasmaksut.

Miten otan yhteyttä?

Lääkärin tekemään kuntoutustutkimukseen tarvitaan aina lääkärin lähete. Kuntoutusohjaajiin voi olla yhteydessä puhelimitse, lähetettä ei tarvita. Katso yhteystiedot sivun alaosasta.

Muut palvelut:

Alueellinen apuvälineyksikkö huolehtii apuvälineiden järjestämisestä

Kuntoutustutkimusyksikön Yhteystiedot

 • Kuntoutusylilääkäri Riikka Juhakoski
 • Kuntoutussuunnittelija Päivi Hiiri
 • Psykologi Titta Ruuttu
 • Kuntoutusohjaajat:
  • Aikuisneurologia / Anne Mustonen 044 351 2369
  • Parkinson ja muistisairaudet / Emmi Kekäläinen 040 359 7229
  • Liikuntavammaiset aikuiset ja lapset / Minna Honkanen 044 351 2328
  • Sisätaudit / Riina Jakobsson 044 351 2574
  • Hengityssairaat aikuiset / Miia Liukkonen 044 351 2459
  • Pitkäaikaissairaat lapset / Merja Lantta 044 351 2345
  • Kuulovammaiset lapset ja aikuiset / Sari Kaipiainen 040 3596581
  • Näkövammaiset aikuiset / Sirpa Halinen 044 351 2654
  • Näkövammaiset lapset ja aikuiset / Venla Taalas 044 351 6582

Lisätietoa:

Terveyskylä.fi

www.terveyskylä.fi – tutustu Terveyskylän eri talojen sisältöihin. Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Terveyskylä tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii virtuaalitaloja eri elämäntilanteisiin ja oireisiin.