Dementoivaa sairautta ja Parkinsonin tautia sairastavat asiakkaat  ja heidän läheisensä saavat kuntoutusohjaajalta apua ja tukea sairauden eri vaiheissa. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden toimintamahdollisuuksia sekä itsenäisen elämän taitoja.

Kuntoutusohjaaja tukee sairastuneen ja hänen läheistensä arkielämää mm. seuraavin tavoin

  • Ensitieto sairaudesta
  • Tarvittavien tukimuotojen arviointi, järjestäminen ja seuranta
  • Toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arviointi
  • Sosiaalietuuksien arviointi, hakemisessa avustaminen ja lausuntojen laatiminen
  • Sopeutumisvalmennus ja kuntoutuskurssit (tiedottaminen ja hakemuksissa avustaminen)
  • Julkisen, yksityisen sekä yhteisöjen ja järjestöjen tuottamaan kuntoutukseen ohjaaminen
  • Läheisten tukeminen
  • Kuntoutusta tukevien palveluiden yhteensovittaminen
  • Kuntoutuksen jatkuvuudesta huolehtiminen erikoissairaanhoidon kuntoutusohjauksen päättyessä

Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä asiakas itse, hänen läheisensä tai ammattihenkilöt. Lähetettä ei tarvita. Kaikki kuntoutusohjaajan palvelut ovat asiakkaalle ja läheisille maksuttomia.

Tapaamisiin, toivomme ajanvarausta.