Kuntoutusohjaaja toimii keskussairaalassa ja antaa hengityssairaille tarkoitettuja palveluita Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella.

Kuntoutusohjaaja antaa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa hengityssairaille sekä heidän omaisilleen kaikissa hengityssairauksiin ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Hän toimii yhteyshenkilönä´kuntoutujan, häntä hoitavan lääkärin, sairaalan, terveyskeskuksen ja muiden hoitoon tai kuntoutukseen osallistuvien työntekijöiden välillä.

Kuntoutusohjaaja

  • tekee käyntejä koteihin, työpaikoille, kouluihin ja laitoksiin
  • neuvoo apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käytössä
  • tiedoittaa kuntoutuspalveluista, kurssitoiminnasta ja sopeutumisvalmennuksesta
  • opastaa palvelujen käytössä ja yhteydenpidossa viranomaisiin
  • antaa koulutusta muille työntekijäryhmille

Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä joko kuntoutuja itse, hänen omaisensa, terveyden- tai sosiaalihuollon viranomainen tai muu henkilö. Lähetettä ei tarvita.

Kuntoutusohjauspalvelut ovat kuntoutujille maksuttomia.