KUULONKUNTOUTUSOHJAAJA

Lapset/ Nuoret

  • Ohjaa yleisesti kuulemiseen liittyvissä asioissa ja kuulovamman vaikutuksista kuulemiseen
  • Osallistuu kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen
  • Yhteistyö päiväkodin/koulun/kodin tai muun tiiviisti elämäntilanteeseen kuuluvan tahon kanssa, yhteistyö aina perhelähtöistä
  • Etsii tarvittavat tukitoimet ja tiedot tapauskohtaisesti

Aikuiset

  • Ohjaa ja tukee asiakasta asiakkaan oman elämäntilanteen pohjalta.
  • Yhteistyö eritahojen kanssa; koulu, työpaikka, järjestötoiminta
  • Tukee kuulokojeen käyttöä sekä kartoittaa tukitoimien tarvetta

Työmuotoina

  • Työympäristö muokkautuu tarpeen mukaan; vastaanotto toimintaa, kotikäyntejä sekä käyntejä elämäntilanteen mukaisissa toimintaympäristöissä
  • Arvioi lisälaite tarvetta sekä ohjaa apuvälineiden hakemisessa ja käyttöön liittyvissä asioissa