• kohderyhmänä liikuntavammaiset lapset ja aikuiset
 • kuntoutusohjaajan tehtäviin kuuluu liikuntavammaisten henkilöiden itsenäisten toimintamahdollisuuksien tukeminen jokapäiväisessä elämässä


Työnä on:

 • Arvioida yhdessä asiakkaan kanssa hänen selviytymistään arkielämässä, palvelujen tarvetta ja kuntoutumismahdollisuuksia
 • Ohjata ja neuvoa sairaanhoitopiirin alueella asuvia liikuntavammaisia ja heidän läheisiään sekä eri palvelujärjestelmien työntekijöitä vammaisuuteen liittyvissä asioissa, mm:
  • tarkoituksenmukaisen kuntoutusprosessin käynnistymisessä ja etenemisessä
  • tarvittavien palveluiden käytössä ja niiden yhteensovittamisessa
 • Tukea asiakasta ja hänen läheisiään sairauden tai vamman aiheuttamassa elämänmuutoksessa
 • Tiedottaa vammaisia koskevasta lainsäädännöstä, palvelu- ja tukimuodoista, kuntoutus- ja kurssitoiminnasta
 • Vaikuttaa yhteiskunnallisiin ratkaisuihin vammaisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Toiminnassa keskeistä:

 • kotikäynnit, päiväkotikäynnit, koulukäynnit
 • kuntoutusprosessin seuranta

Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä vammainen itse, hänen läheisensä tai eri palvelujärjestelmän työntekijä.

Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.