Aikuisten näkövammaisten kuntoutusohjaus

  • ohjaa, neuvoo ja tukee asiakasta ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa.
  • antaa tietoa kuntoutusmahdollisuuksista ja ohjaa palveluiden piiriin ja niiden käytössä.
  • osallistuu asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan.

Työmuotoina

  • kotikäynnit tai sairaalatapaaminen
  • apuvälineiden sovitus ja käytönohjaus
  • ensitietopäivät äskettäin vammautuneille

Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä asiakas itse, hänen läheisensä tai ammattihenkilöstö. Kuntoutusohjaajan palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Lähetettä ei tarvita.